Bediüzzaman Hazretlerinin Talebesi ve Varisi Hüsnü Bayramoğlu, Darbe Girişimiyle İlgili Açıklama Yaptı
       

Bediüzzaman Hazretlerinin Talebesi ve Varisi Hüsnü Bayramoğlu, Darbe Girişimiyle İlgili Açıklama Yaptı

 

"YA DAFİAL BELAYA İDFA ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR"

Muazzez Kardeslerimiz, Dün geceden beri vukua gelen elim hadisat, zalimane kökü dışarda dal ve budakları devlet kurumlarımız ve şanlı ordumuza kadar sızmış ve artık katiyyet peyda etmiş zındıka komitesinin bir oyuncağı haline gelmiş paralel ihanet şebekesinin kalkışması millet ve hükümetimizin omuz omuza el ele tesanüdüyle bertaraf edilmiştir. Bununla beraber kalbimize asrı saadette Uhud Muharebesi gelmiş, ve milletimiz ile birlikte hükümet erkanımız ve kolluk kuvvetlerimizin mesele tamamen vuzuha kavuşup bu hain şebeke bitamamiha def ü ref edilinceye kadar müteyakkız olmamız, madd ve manevi duaya devam etmemiz elzemdir. 

Aziz kardeşlerimize Üstadımızın şu müjdesini beyan ediyorum ki buyurmuşlar; İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. Hem de mağlub bîçare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere itimad edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir, yoksa efkâr-ı âmme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslâmiyenin madeni olan ve herkesin kalbindeki şefkat-i imaniye olan envâr-ı İlahînin lemaatının içtima'larından ve hamiyet-i İslâmiyenin şerarat-ı neyyiranesinin imtizacından hasıl olan amud-u nuranînin ve o seyf-i elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir, siz muhakeme ediniz.    

Evet şu amud-u nuranî, dinin himayetini, şehametinin başına, murakabesinin gözüne, hamiyetinin omuzuna alacaktır. Görüyorsunuz ki, lemaat-ı müteferrika tele'lüe başlamış. Yavaş yavaş incizab ile imtizac edecektir. Fenn-i hikmette takarrur etmiştir ki: Hiss-i dinî, bâhusus din-i hakk-ı fıtrînin sözü daha nafiz, hükmü daha âlî, tesiri daha şediddir.    

*Evet, evet.. eğer sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa; sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kâinatı nağamatıyla raksa getiren ve hakaikın esrarını ihtizaza veren musika-i İlahiye hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder.*

Ve yine Muazzez Üstadımız «Rahmet-i İlâhiyeden ümid kesilmez. Çünki: Cenab-ı Hak, bin seneden beri Kur’anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat ârızalarla inşâallah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir…» (Mektubat sh: 326) buyurup kendi dest-i mübarekiyle şu manidar haşiyeyi yazmış; 

«Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Kur’ana hizmetkâr eder. Ağlayan âlem-i İslâmı güldürür.»

Aziz kardeşlerimiz biz Nur talebeleri Üstadımızdan aldığımız müsbet hareket dersine binaen ilan ediyoruz ki bütün kuvvetimizle asayişi temine ve mevcut hükümet-i islamiyeyi  ve başta Reis-i Cumhurumuz Tayyib Bey olmak üzere bütün erkan-ı hükümeti muhafazaya muvazzafız. Cenab-ı Hak hükümetimizi ve milletimizi bu şeytani şer odaklarından muhafaza buyursun, planlarını başlarına çevirsin, fitnelerini içlerinden versin diye dua ediyor ve ilan ediyoruz ki Ümmet-i Muhammedin son kal'ay-ı hasini ve islamın ileri karakolu, ve bir cihette payı tahtı hilafetin merkezi olan Türkiye avn-i ilahi ile siyanet-i Rabbani altındadır. İnşaallah evvelki planları gibi bu da akim kalacaktır. Ve bu planlara alet olanlar ebediyyen iflah olamayacaklardır.  Aziz kardeşlerimizden vatanımızın, miilletimizin ve hükümetimizin sıhhat-ı devamı için duaya berdevam olmalarını niyaz ediyoruz. Bu gece şehadet şerbeti içenler içinde fedakar nur talebeleri kardeşlermiz olduğunu ve gencecik medresei nuriyenin şehid gülleri olan Mustafa ve Ömer adında medresede kalan iki üniversite talebesi  kardeşimizin Ankara  Kızılay'da şehit edildikleri haberini de almış bulunuyor Onlara ve bütün şehidlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz.  Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hizmetkarı  Hüsnü Bayramoğlu Şehit olanlara Rahmet..  Yaralılara şifa diliyoruz... 

Şehit olanlara Rahmet.. 

Yaralılara şifa diliyoruz... 

EVET ÜMİTVAR OLUNUZ 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hizmetkarı 

Hüsnü Bayramoğlu

http://www.havadisinuriye.com/gundem/husnu-bayram-agabeyden-darbe-girisimi-hakkinda-onemli-aciklamalar-h761.html


Bu Haber 4355 Defa Okunmuştur.

Habere Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Habere Yapılan Yorumlar