Yayın İlkelerimiz
   

YAYIN İLKEMİZ

 “Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sârî illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslâm cemiyetinin ter ü taze iman esaslarıyla mı?... “

“Ey Kur'ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle hâdim olan ve İslâmiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evlâdı! Kur'ana yönel ve onu anlamaya, okumaya çalış. Lisanın, Kur'anın âyetlerini âleme duyururken, hal ve etvar ve ahlâkın da onun manasını neşretsin; lisan-ı halin ile de Kur'anı oku. O zaman sen, dünyanın efendisi, âlemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun!
Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim! Beşyüz senedir yattığınız yeter! Artık Kur'anın sabahında uyanınız!..”

Biz bu “Ulvi Haykırış”a kulak veriyoruz:

Ferdi ve toplumsal hayatımızda yaşamakta olduğumuz sorunların çözümünün yine kendi inanç ve ahlaki değerlerimizde mevcut olduğuna inanıyoruz. Bütün dünyayı saran ve insanlığı tehdit eden buhranlardan kurtulabilmek için; bizi insanlığın zirvesine taşıyan ve tarihin en büyük medeniyetlerini kurmamızı sağlayan yüce değerlerimizle barışmalı ve bizi üstün kılan ulvi seciyelere yeniden sahip olmalıyız.

Çaremiz; çok okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, çok çalışan, üreten, feraset ve basiret sahibi, güzel ahlak sahibi üstün bir millet haline gelmektir. Bunun içinde, toplumda güzel ahlak sahibi iyi insanların sayısı çoğalmalıdır. Çünkü ancak iyi insanlardan üstün bir millet ve üstün bir milletten güçlü bir devlet meydana gelebilir.

Gayemiz; toplumda iyi insanların sayısının çoğalması, üstün bir millet haline gelmek ve güçlü bir devlete sahip olmaktır. Tefekkür Dergisi, bu yüce gayeye hizmet edebilmek amacıyla yayınlanmaktadır.

Kainatın yaratıcısı yüce Allah ve onun Sevgili Peygamberi (s.a.v.), insanlara tefekkür etmelerini emrediyor. Kuran-ı Kerim’de pek çok ayet ile tefekkürün önemine vurgu yapılarak; insanlar çevrelerine bakmaya, düşünmeye ve ibret almaya davet edilmektedir. Buna rağmen ferdi ve toplumsal hayatta en büyük zaaflarımızdan birisidir Tefekkürsüzlüktür.

İnsanlık tarihinin en büyük medeniyetlerini kurmuş, ilimde, kültürde, sanatta, ekonomik ve askeri her alanda zirveye ulaşmış bir milletin çocukları olarak; bugün büyük bir rehavet ve zihin tembelliği yaşıyoruz. Feraseti azalmış, basireti bağlanmış bir haldeyiz. Az okuyoruz, az araştırıyoruz, az düşünüyoruz, az çalışıyoruz ve az üretiyoruz. Onun için de arzu edilen ferdi ve ictimai refah düzeyine ve uluslararası arenanın zirvesindeki yerimize bir türlü ulaşamıyoruz.

Çoğu zaman kalkınmamızı engelleyen, Milli Kültürümüzü yozlaştıran, imani ve ahlaki değerlerimize savaş açan, milli birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyen ihanet şebekelerinin karanlık oyunlarının farkına bile varamıyoruz. Millet olarak ferasetimiz öylesine azalmış, basiretimiz öylesine bağlanmışki; bazen bünyemizi kemiren en azılı düşmanı dost zannediyoruz; bazen de en büyük dostumuzu düşman sanarak darbe vurmaya, öldürmeye kalkışabiliyoruz.

Tefekkür Dergisi, tefekkürsüzlüğün fert ve toplum hayatımızda açtığı derin yaralara dikkat çekmek ve çarenin Tefekkür’de olduğunu vurgulamak amacıyla yayınlanmaktadır.

Tefekkür Dergisi, zengin muhtevası ve yaptığı sağduyulu yayınları ile bir okul gibidir. Dergi’de fert ve toplum hayatını ilgilendiren çok geniş bir alanda konular ele alınmakta ve bilimsel kriterlerle değerlendirilmektedir.

Tefekkür Dergisi, toplumun moral değerlerini yükselten, fert ve toplum hayatımızda Sevgi, saygı, hürmet, hoşgörü, kardeşlik, şefkat, yardımlaşma, dayanışma, dostluk, samimiyet, sadakat, doğruluk vb. milli hasletlerimizi pekiştiren, güzel ahlakın yaygınlaştırılmasını ve hayata geçirilmesini amaçlayan bir yayın politikası takip etmektedir.

İnsanları ümitsizliğe sevk edecek, stres ve karamsarlık aşılayacak, şevk kırıcı, moral bozucu haber ve yayınlardan kaçınılmakta; kötülerin kötülüğü ve çirkinin çirkinliği ile zaman harcanmamakta; mesai ve imkanlar, iyiliklerin, güzelliklerin ve yüksek moral değerlerin yayılması için sarfedilmektedir. Güzel ahlakın, fert ve toplum hayatımızda ihya edilmesine çalışılmaktadır.

Tefekkür Dergisi’nde,  parti siyaseti ve parti propagandası yapılmaz. (Haber nitelikli olanlar hariç). Ayrıştırıcı değil, birleştirici bir yaklaşımla konular ele alınır, ölçüsüz tenkit ve kırıcı eleştiriler yayınlanmazr. Kin ve husumete değil; sevgi, saygı, hürmet, şefkat ve merhamet duygularına hizmet eden yazılar yayınlanır; kişileri hasım tutan veya özel hayata müdahale niteliği taşıyan yazılara yer verilmez. Reaksiyoner değil, aksiyoner bir yayın çizgisi takip edilecektir.

Tefekkür Dergisi, kalem ehli dostların ve düşünen beyinlerin, düşüncelerini paylaştıkları, kabiliyetlerini ve çalışmalarını sergiledikleri bir hür düşünce platformudur. Arzu eden herkes, Dergimize yayınlanmak üzere makale, inceleme-araştırma dosyaları, şiir, hikaye, deneme vb. yazılı çalışmalarını gönderebilir.

Sizlerden Tefekkür’ün yayın hayatına aktif olarak katılmanızı bekliyoruz.

Unutmayın! Siz, çok önemlisiniz! Ve biz, sizi çok seviyoruz!