ALLAH KORKUSU
..        
Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki; “Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve Ona itaat ediniz ve herkes yarını için (ne amel işlediğine) baksın (yani sadaka verin ve Allah'ın emirlerine uygun ameller işleyin ki, kıyamet günü sevabını bulasınız) Allah'tan korkunuz, çünkü O (iyilik olsun kötülük olsun) yaptığınız her hareketten haberdardır (HAŞR SURESİ-18). Çünkü kıyamet günü melekler, gökler, yeryüzü, gece, gündüz, iyilik, kötülük o gün de insan oğlunun işlediği her şeye şahitlik edeceklerdir. Hatta insanın kendi azaları bile şahitlik yapacaktır. Yeryüzü, günah işlemekten sakınarak iyiliğe koşan (zahid) ve mümin kulun lehine şahitlik ederek 'bu kişi üzerimde namaz kıldı, oruç tuttu, zekat verdi, hacca gitti, senin için cihada koştu' diyecek, günahtan sakınarak iyiliğe koşan o mümin kul da bu şahitliğe sevinecektir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Buna karşılık aynı yer yüzü, kafir ve günahkarların aleyhinde de şahitlik ederek; “Ya Rabbi bu kişi üzerimde Allah'a şirk koştu, içki içti, kumar oynadı, harama bulaştı” diyecektir. O zaman eyvahlar olsun o insanın haline! Mümin, vücudunun tüm azaları ile Allah'tan korkandır.
Nitekim büyük İslam alimlerinden Ebu Leys Semerkandi der ki; -Allah korkusunun yedi alameti vardır; Birinci alamet dilde belirir; Allah korkusu olan kimse dilini yalandan, dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alı kor, bunlar yerine onu zikirle, kuran okumakla ve ilmi konuşmalarla meşgul eder. İkinci alamet kalpte belirir; Allah korkusu taşıyan kimse başkalarına karşı düşmanlık, iftira, kıskançlık barındırmaz. Bir hadisinde peygamber efendimiz (SAV) şöyle buyurur;“Ateş odunu nasıl yerse (yakarsa) kıskançlık da iyilikleri öyle yer”
Üçüncü alamet gözde belirir; Allah korkusu taşıyan kimse haram yiyeceğe haram giyeceğe, vs. kısacası haram olan hiçbir şeye bakmaz. Dünyaya aç ve muhteris gözlerle değil, ibret almak amacıyla bakar. Helal olmayan şeylerden bakışlarını uzak tutar. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde; “Kim gözünü haramla doldurursa Allah da o kişinin gözünü kıyamet günü ateşle doldurur” buyurmuşlardır.
Dördüncü alamet karında başlar; Allah korkusu taşıyan kimse, karnına haram lokma sokmaz, çünkü haram lokma yemek ağır günahlardan biridir. Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyuruyor; “İnsanoğlunun karnına haram lokma inince, lokma midesinde kaldığı sürece yerde ve göklerdeki melekler tekrar tekrar üzerine lanet yağdırırlar. O lokmayı hazmederken öldüğü taktirde yer cehennemdir”. Beşinci alamet ellerde belirir; Allah korkusu taşıyan kimse, ellerini harama değil, Allah'ın rızasına uygun şeylere uzatır. Sahabeden Kab'ul Ahbar (R.A) şöyle dediği rivayet edilir; “Ulu Allah her bir bölümü yetmiş bin gözlü, yetmiş bin bölümü olan yakuttan yapılma bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü ancak haram şeylerden Allah korkusu ile uzak duranlar girebileceklerdir”.
Altıncı alamet ayaklarda belirir; Allah korkusu taşıyan kimse günah işlemeye değil, Allah'ın emrine uygun ve onun rızasını kazandıracak işlere doğru yürür alimlerle ve iyi amel işleyenlerle buluşmak gayesi ile adım atar. Yedinci alamet amelde belirir; Allah korkusu taşıyan kimse ibadetini sırf Allah rızası için yapar. Riyadan ve münafıklıktan kaçınır. Böylelikle Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerden biri olur; “Rabbinin katında Ahiret, günahlardan korkanlar içindir” (ZUHRUF SURESİ-35). Bir başka Ayette; “Günahlardan sakınanlar, hiç şüphesiz, cennetlerde ve pınarların başındadır”. (ZARİAT SURESİ-15). Bir başka ayet ise; “Günahlardan sakınanlar cennet ve nimetler içindedirler” (TUR SURESİ-17).
Tüm bunların yanında ümit taşımamızı emreden Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor; “Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin” (DUHAN SURESSİ-51). Allah'ın yedi kat semasında öyle melekler var ki, yaratıldıkları andan beri sürekli secde halindedirler. Böğürleri Allah korkusu ile devamlı titrer haldedir. Kıyamet günü başlarını secdeden kaldırarak 'Ey noksanlıkların her türlüsünden beri Allah'ımız! Sana layık olduğun derecede ibadet edebilmiş değiliz' diyeceklerdir.
SELAM SANA EY ALLAHTAN KORKAN İNSAN! UNUTMA!.. CENNET KENDİNİ SANA HAZIRLIYOR. YETER Kİ; ALLAH'TAN KORKARAK VE YARADANINI TESBİH EDEREK YÜRÜ.

Bu Yazı 2300 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar