ARILARIN DÜNYASI
..        

Kur'an-ı Kerim'de adına sure nazil olan arıların, bu şereflerine uygun öyle bir dünyaları vardır ki, insan bu dünyanın içine girdikçe bu küçücük böceklerin yaratıcılarını nasıl tavsif ettiklerini daha iyi anlıyor.
Bir aile olan kovanda bir adet ana arı 10 bin-120 bin adet işçi arı ve 400-500 adette erkek arı mevcuttur. Kovanın bütün işleri işçi arılar tarafından yapılır.Petek gözlerini temizlemek,larvaları beslemek,ana arıya bakım yapıp beslemek,kovanı havalandırmak,kovanın ısı ve nem dengesini sağlamak,kovana bekçilik etmek,bal özü-çiçek tozu prepolis ve su taşımak daha sayamadığımız tüm görevleri işçi arılar yapar.Burada ilginç olan hiçbir ferde hiç kimse ertesi gün ne yapacağını söylemez.Binlerce işçi arı yaşına göre ne yapacağını bilir.Örneğin, yumurtadan yeni çıkan genç arının ilk işi çıktığı petek gözünü ve yanındaki gözleri temizlemektir.Sonraki 3 gün larvaları yani kardeşleri olacak kurtçukları bal-polen ve sudan oluşan bulamaçla beslerler.Besleme konusunda uzmanlaşan arıların beyinlerine yakın bir yerde arı sütü ifraz bezleri geliştiği için, sonraki 6 günde daha küçük larvaları ağızlarına kadar gelen arı sütü ile beslerler.İnsan oğlu arıyı taklit ediyor olmalı ki bakımında ihtimam gereken yeni doğmuş bebekleri küçük çocuklara emanet etmez.
16 Günlük olan işçi arılar ilk defa kovan dışına çıkar ve talim uçuşu olarak adlandırılan bu uçuşla kovanını ve çevreyi tanırlar.Tekrar kovanına dönen arılarda bal mumu ifraz bezleri çalışmaya başlayınca genç arılar petek örmeye başlarlar.Hiç bir eğitim almadan inşa ettikleri altıgen peteklerin ne kadar harika bir sanat eseri olduğunu artık herkes bilmektedir.Karınlarının altında bulunan bal mumu ifraz bezlerinden salgılanan sıvı haldeki mum, hava ile temas edince balık pulu gibi dışarı çıkar.Arılar ağızlarıyla bu mumu alarak petek örerler.Petek örme görevi biten arılar kovan içinde ki hizmetlerinin son 3 gününü de kovanın giriş deliğinde bekçilik ve havalandırma işlerinde geçirir ve kovan dışı hizmetleri için Yaratıcılarının onlara bahşettiği ve onları cezb etmek üzere envai çeşit kokularla süslediği çiçeklere koşarlar.
Yapılan araştırmalarda bir işletmede veya bir kurumda sağlıklı bir yönetim ağı oluşturmak için her 7-11 kişiye bir amir gerektiği halde arıların hiçbir zaman böyle bir ihtiyaçları olmamıştır.Düşünün bir kere, arılarda insanlar gibi yönetim organizasyonu kurmak zorunda olsalardı yüz bin fertten oluşan bir arı kolonisinde en az on bin amir olacak ve işler karmaşık hale gelecekti.
Ömürleri günlerle sınırlı olan (faal dönemde 6-7 hafta) arılar, sevk-i ilahi ile sağ kalan kardeşlerine yük olmamak için öleceğini hissettiğinde, kovandan olabildiğince uzaklaşır ve orada ölürler.Eğer kovanlarında ölselerdi her gün ortalama 2-3 bin adet cenazeyi kaldırmak için 10-15 bin arı meşgul olacak flora boşuna geçip gidecekti.
Arıların ibretli hayatlarından deryadan bir damla hükmünde olan bu kesitten sonra susmak ve Kur'an'ın bir mucizesi olan Risale-i Nur'u dinlenmek gerektir.
“Evet balarısı,fıtratça ve vazifece öyle bir mu'cize-i kudrettir ki koca sure-i Nahl , onun ismiyle tesmiye edilmiş.Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında,onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zihayat azaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek,nihayet dikkat ve ilim ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muvazene ile olduğundan, şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. İşte bu üç cihetle mu'cizeli bu san'at-ı ilahiyenin ve bu fiil-i Rabbaniyenin, bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda, aynı hikmetle,aynı dikkatle,aynı mizanda,aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihatası, bedahetle vahdeti ispat eder.”


Bu Yazı 2525 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar