Arayış
..        
Ey ilim! Gel de, kalemimizin mürekkebini şehîtlerin kanına çevir. Aklımız seninle şereflensin. Kalbimiz seninle zînetlensin. Rûhumuz seninle yücelsin.
Ey ilim! Bize, rûhlar âleminde verdiğimiz sözü hâtırlat! Tâ ki, her gün o akdimizi nakzedip durmayalım.
Ey ilim! Bize ezel-ebed âlemlerin tasvîr eyle. Atamız Âdem'in (as) yaratılışını ve meleklerle olan mâcerâsını hikâye et.
Ey ilim! Bize, ilk isyânı îzâh et. Hangi mel'un gurûrun Şeytan'ı secdeden alıkoyduğunu açıkla.
Ey ilim! Şu vesvâs ve dessâs düşmanımızı bize dört başı mâmûr bir şekilde ta'rîf et. Tâ ki, onun şerrinden emîn olalım. Onun kandırışıyla ebedî hüsrâna uğramayalım.
Ey ilim! Bize, asıl yurdumuz olan cenneti vasfeden kasîdeyi oku. Şi'rinin beyitleri rûhumuza kanat olsun.
Ey ilim! Bize, kâinâtın yaratılış gàyesini öğret. Bize, tesâdüflerin, kör kuvvetlerin, sebeplerin gerçek söz sâhibi olmadıklarını anlat.
Ey ilim! Şu varlıklar nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Neden, gelip gidiyorlar? Bu ince sırları fâş et.
Ey ilim! Uçan kuştaki, yüzen balıktaki, yürüyen yaratıktaki hikmeti bize ta'lîm et.
Ey ilim! Bize mahlûkâtın üzerindeki yazıları, mühürleri okumağı öğret. Onunla mal sâhibini tanıyalım.
Ey ilim! Bize, kendi mâhiyetimizi bildir. Aynamızda gördüğümüz benlik putunu kıracak silâhları te'mîn et. Yolumuzu aydınlatacak lambaları yak.
Ey ilim! Kimin san'atını temsîl ediyoruz? Kimin isim ve sıfatlarına ayna oluyoruz? Kimin varlığına delîliz? Bize tafsîl et.
Ey ilim! Aczimizdeki kudreti, za'fımızdaki kuvveti, fakrımızdaki zenginliği göster.
Ey ilim! Bize, madde âlemlerinin mânâ âlemleriyle olan alâkasını öğret. Bir zerrede bir dünyânın gark oluşundaki sırrı fısılda.
Ey ilim! Ezelî ve ebedî olanı, yoktan var edeni bize bildir. Adı dillere destân olan sevgiliyi bize anlat.
Ey ilim! Bize, bütün âlemlerin var oluş sebebi olan Zât'tan (asm) bahis aç. Bir işâretiyle ayı ikiye bölen, bulutları koşturan, taşı-ağacı konuşturan, canlar cânının ahvâlini vasfet.
Ey ilim! Yaratılıştan tâ ebedî âlemin başlangıcı olan haşre kadar uzanmış şu dosdoğru yolda parıldayan ışıkların kaynağını söyle. Şu şakıyan bülbüllerin dillerindeki nağme, hangi füsûnkâr ıklîmin mûsıkîsindendir; bildir.
Ey ilim! O ışıklı yolun dışındaki korkutucu karanlıktan nasıl korunalım? Bütün bu sayılması, hâtırlanması güç ni'metleri, imkânları bize bağışlayan Zât'ı nasıl memnûn edelim; râzı edelim?
Ey ilim! Hayâtımızın her ânında üzerimize bulaşan bu kirlerden nasıl arınalım?
Ey ilim! Şu, bizden en kıymetli varlığımızı isteyen güleryüzlüye nasıl davranalım? Şu, hilkatimizin aslı olan toprağa uzandığımız zaman gelecek ziyâretçilere ne diyelim? Geride bıraktıklarımıza, taş kesilen kàmetimizle, nasıl vasiyet edelim?
Ey ilim! Mahcûbiyet gayyâsına düştüğümüz o dehşetli günde kimden şefâat ve rahmet dilenelim?

Bu Yazı 2759 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar