Daha iyi bir dinleyici olmaya niyet edin
..        
“İnsanın düşünce ve niyeti ne ise ancak onlara göre bir insandır.”
Zübeyr GÜNDÜZALP
“Yalnız yaptıklarımızdan değil yapamadıklarımızdan da sorumluyuz”
Moliere
Şimşek gibi su gibi geçen hayatımıza geri dönüp baktığımızda iyi yapamadığımız işlerin başında etkin dinleme gelir.
Etkin dinlemede kalp ve akıl işbirliğini,bir kasıt ve iradi yolla ayrıca gönülden isteyerek yapmayı istememiz önemli bir deneyimdir. Bir konuyu, bir dersi,bir mesajı iyi algılayabilmesi için bir kimseye yardım edebiliriz,rehber olabiliriz,telkin ve tavsiyelerde bulunabiliriz. Hatta iyi anlama ve öğrenme çabasında olan bu kimseye ilhamda verebiliriz.
Fakat o kişi için anlam ve değer taşıyan tek şey ancak kendi çabasıyla elde edebildiğidir.
Bir zafer kazanmak,gelirinizin artması,bir hastanızın iyileşmesi ,bir dostunuzun dönüşü vs. gibi sizi mutlu eden bir yığın olay sizin kontrolünüzün dışınızda gelişir.
Sizi anlık mutlu eden başka bir olay maneviyatınızı yükseltir. Gün gelir,istikbalim kurtuldu zannedersiniz. Bu süreç devam edecek sanırsınız.
İnanmayın. Hiçbir zaman bu dileğiniz olmaz. Emerson'un dediği gibi ”Size kendinizden başka hiçbir şey kurtuluş getirmez”.Başka bir deyişle “önce Allah sonra kendi cüz-i niyetimiz esas olur.”
Bir insanı harekete geçiren güç dışardan geldiğinde geçici olmaktadır. Kendi kendine güdülenerek harekete geçmek ise ancak içimizden gelen duygularla bağlantı kurarak gerçekleşebilir.
Çocuk:”Babacığım bana bir çalar saat alsan da sabahları çalıp beni sabaha namazına kaldırsa.”der.
Adam:”A oğlum ”diye cevap verir.”Önce senin içindeki saat çalmadıktan sonra dışarıdaki saatin fayda vereceğini mi sanıyorsun.”der.
Dinlemek Duymayı İstemekle Başlar
Bir insanın bir konferanstan veya bir dersten algıladığı bilgi,deneyim uğraştığı ve anlamaya can attığı konu üzerinde bizzat kendinin gösterebildiği azim ve emeğe bağlı olmaktadır. Bu nedenle,1)gerçekten duyarak öğrenmeyi isteyen,2)bunun için yakıcı bir arzu duyan kulaklarla ,3) iyi bir dinleyici olma amacıyla dinleme koltuğuna kurulabiliriz.
Niyet sonrası yapacağımız işe besmele çekerek başlayabiliriz.
“Nasıl ki Bismillah her hayrın başıdır.Biz dahi başta ona başlarız.”(Bediüzzaman S.N.Sözler,S.3)
Besmele ile niyetimiz birbiri ile özdeşleşir, kaynaşır. Sonra dinleme niyetimiz ruhumuz haline gelir. Böyle samimi bir başlayışın ardından kulağımıza gelen sözler kelimeler bir hayrın bir kazanımın hayat bulan bir söylemin bir ürünü olacaktır.
Unutmayın dinlemeyi özel becerilerinizden biri haline sokabilmek aktif ve kararlı bir tutumla üzerinde yılmadan çalışma sayesinde mümkün olabilecektir. Bunun 1. adımı niyetle başlar.
Bilinçli Dinleme Niyeti
İnsanların niyetlerini ölçen ve bunu tanımlayan bir alet daha yapılmadı. Ancak iç dünyamızdaki duygu yoğunluğu ve niyet farklılıkları davranış şeklinde dışımıza akseder. Örneğin beden dilini iyi okuyarak bu konuda sağlıklı yorumlar yapıldığına göre duygularımızın da bir sinir dili bulunmaktadır. Dinlemede niyet ise beynimize bu iş için “hazır ol” komutunun verilmesidir. Bu niyet kararının hemen beraberinde neler yapılacağı ile buna dair bazı tasarım ve kestirimler ön görülür.
Bir dinlemenin hayatınızdaki en güzel anlardan olması için bilinçli niyetler üretmelisiniz. Niyet, belirli bir sonucu var etmek amacıyla kendi kendinize söz verme işidir. Niyet içimizdeki potansiyeli ileri götüren bir kuvvettir. Günlük hayatımızda da bizi yönlendiren gizli bir pusuladır.
Bilinçli bir dinleme niyeti bizim tercihimizi düzenleyen bir esas,bir kural,bir kaynak başı gibidir. Çünkü karşımızda görünen dinlediğimiz varlığın önünde gider. Yerinde bir niyet sayesinde gerçekten kendi gemimizin kendi kaptanı olduğumuza inanırız. Ayrıca kendi yönümüzü,gidiş rotamızı belirlemek için bize güç verir.
Bilinçli,iradi ve kararlı bir niyetle kimi nasıl dinlememiz gerektiğini biliriz. Hangi dinlemelerin bizi ilerlettiğini,bilgilendirdiğini keşfedecek yol haritamızı açık ve net olarak çizebiliriz.
Niyetiniz sayesinde üretmek istediğiniz, algılama, anlama, özümseme ve benimseme gerçekliğindeki akış yolunda kaymadan yürüyebilirsiniz. Ruhunuza dinleme niyetini yüklediğinizde bu akış yolundaki gerçeklikler sizi faydanıza olan bir eğilime yönlendirecektir. Bu yönelimin kazandırdığı yetenekle hayata farklı gözlerle bakacaksınız. Artık sadece konuşmak yerine süreklileşen bir değişim ve yenilik duygusu yaşayacaksınız.
Niyetin gücünü yaşatan örnek olayları başınıza gelip gelmediğini kendi iç dünyanızı gözlemleyerek bulabilirsiniz. Zihnimizi yüksek potansiyele sahip verimli bir toprağa benzetelim. Bu durumda çok fayda umduğumuz bir dinleme öncesi yapılan niyet çekirdeği ekilmeye hazır hale gelmiş topraktan olgun,sağlıklı ve verimli filizler verecektir. Unutmayın ki bu niyet çekirdeğinde yönü belirlenmemiş enerjiniz, tutkunuz, heyecanınız, merakınız,planınız gizlenmiştir.
Eğer günlük hayatta kendiniz için en iyi tercihleri kullanmıyorsanız,eğer bunalmış, vazgeçmiş, tükenmiş yada kendinizle savaşır durumdaysanız, özetle sürekli aynı hataları tekrarlayıp duruyorsanız istediğiniz hayatı yaşayamadığınız açıktır. Bilinçsiz niyetinizin artık amacınıza hizmet etmediğini, güncelliğinin olmadığını ve sizin için artık işe yaramadığını bilin. Sizi yönlendiren bu bilinçsiz niyetlerin yapılmasına izin verirseniz her ayın ve her yılınızın geçmişin bir tekrarı olacağını bilmelisiniz.
Etkin dinleme başarınız keskinleştirmek için ilk önce bilinçli bir niyet yerleştirmeli ve onu her gün takip etmelisiniz.Her hareketinizi etkileyebilecek yeni bir niyeti takip etmek azim,irade ve sadakat gerektirir.
Araştırmalar bir alışkanlığı yada davranışı değiştirmenin yirmisekiz gün alacağını söylüyor.Biz de Dinleme bilincinize yeni bir inancın katılması için aynı sürenin geçerli olduğuna inanıyoruz.Bunu,inanç sisteminizin bir parçası haline dönüştürmek için bilinçli niyet çabalarınıza güç vermelisiniz.Bu çabalar hayatınıza rehberlik edecektir.Seçici niyetinize gerçekten sıkı sıkıya bağlıysanız etrafınızdaki herkes bunu bilecektir.Karşıyı dinlerken niyetiniz sizden dışarı akmalı,varlığınızın her hücresinde kendisini öylesine belli etmeliki arzuladığınız bilgiye ulaşmanızda sizi destekleyecek kişi ve olayları yakınınıza çekebilsin.
Manyetik muhabbet
Niyetle oluşan duygularımızın elektriksel değeri o mekanda manyetik bir alan meydana getirir.Bu alanın frekans derecesine göre etkilenme ve etkileme işlevi pozitif veya negatif sonuçlar üretir.Örneğin bir insanın niyet ederek kendine söylediklerini gerçekleştirememesi kadar hiçbir şey yoktur ki gelişim ve ilerlemesini yok edip mahvetmesin,hevesini söndürmesin.
Gerek okul gerek iş hayatımızda sınırlı imkanlarımıza göre kendimize verdiğimiz söz çok önemlidir.Kendimizin de en çok tecrübe edildiği etkinliklerden biri dinleme tarzımızın şeklidir.
İyi bir dinleyici olma niyetinde samimi olsak bile kendimize verdiğimiz sözü tutmazsak çevremizden de güven beklemeye hakkımız olmaz.Kişisel vaatlerimizi tutma yolundaki çabalarımız dışardan fark edilir.Hal ve gidiş notumuz hemen verilir.Ayrıca taşıyamayacağımız yüklerin kendimizden talep edilmesi özgüvenimizi sarsacağından aktif bir dinleme pozisyonunda olabilmemiz engellenecektir.
Bediüzzaman bir eserinde Niyet-i halisenin kerameti ve samimiyetin gücünden bahseder.Buna örnek olarak yapılan iletişimde mesaj alanların dinleme niyetleri ile yaydıkları pozitif enerjiler toplamı “Manyetik muhabbet havuzu”nu temin eder.Dolayısı ile iletişimin kalite ve başarısı da ona göre olacaktır.
Niyetsiz olma
Niyet bir karar verme ve programlama sürecidir. Niyeti bozma hali ise kararsızlıktır, kodladığımız beyin programının alt üst olmasıdır.Örneğin, baştan iyi bir dinleyici olmaya ve bu etkinliğin ilkelerine uymaya söz vermiş olalım.Beynimize ”Dinleme ilkelerini uygula” emrini verdikten sonra araya başka başka dinleme engelleri çıksa,bununla beraber bizde yarı yolda niyetimizi bozarsak,beynimiz bilgisayar gibi verilen emrin gerekçelerini aramakla meşgul olduğundan dinleme akışı allak bullak olacaktır.
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü başından geçen şöyle bir hatırayı nakleder:
Kütüphane haftası nedeniyle Kütüphanede bir panel yapılacaktır.Panel öncesi belli bir konuda iki ayrı liseye konu metinleri çok önceden hazırlanmaları için verilir.Panel günü önceki anlatımı bir lise öğretmeni yapar.Ardından ara mola verilir.Bu molada yanlışlıkla konuyu içeren metnin aynısının iki liseye de verildiği dolayısıyla ikisinin de aynı metni sunacakları anlaşılır.Panel düzenleyicileri tarafından aynı konunun iki kez anlatıldığı anlaşılmasın diye alelacele bu metnin sadece başlığı değiştirilir.Böylece değişik bir konu gibi aynı içerikli metin farklı başlık altında tekrar dinleyicilere aktarılmış olur. Ancak dinleyicilerdeki hiç kimseden ne bir tepki ne bir itiraz gelir. Sonuçta paneli düzenleyenler vaziyeti kurtardıkları için de memnun oldukları kadar da şaşkındırlar. Yalnız dinleme niyetleri olmayan bir öğrenci kitlesi karşısında olmaktan da mahzun ve üzgündürler.
O halde potansiyel bir dinleyici olarak dinleme tekniklerini bir an önce öğrenmeye başlamamız gerekir.Kulağınıza gelen ilk sözcüğe dikkatinizi yoğunlaştırın ve bu niyetle kendinize etkin dinlemeye başlamış olduğunuzu gösterin.
Katherina Hepburn “İnsan yaşadıkça anlıyor ki, kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun” der.
Zaten öğrenme ihtiyacı ve niyetinde olmayan birinin iyi dinleyici olma düşüncesi de boşa kürek çekmektir.g

Bu Yazı 2189 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar