Dayanışma, Spor ve Bira
..        

Alkol, Arapça asıllı bir kelime olup, kirpikleri boyamak için kullanılan pudra şeklindeki toz manasına gelen " el-kühul (el-küûl)" kelimesinden, batı dillerine geçmiş, Türkçeye de alkol olarak gelmiştir. Bilineceği gibi alkollü içkiler Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından; "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" diye tarif edilmiştir.

Bu konuda Mâide Suresi'nin 90 ve 91. âyetlerinde meâlen şöyle buyurulmuştur; "Ey iman edenler! İçki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan sakının ki felâha eresiniz." "Şeytan şüphesiz, içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?" Bu âyetlerle alkollü içkilerin kesinlikle haram olduğu müslümanlara bildirilmiştir. Ama alkol, sadece müslümanlara değil bütün insanlığa zararlı bir maddedir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde senelerce Hıfzısıhha dersi hocalığı yapmış olan Amerika'lı Ord.Prof.Dr. Julius Hirsch , kendi ders kitabında: "Hz.Muhammed (s.a.s.) , Kur'an vasıtası ile içkiyi men etmiş ve asırlarca büyük insan kitlelerini içkinin zararlarından koruyabilmiştir. Bu netice 20. asırda, münevver Amerika'da, her nev'i propagandaya ve fennî terakkiye rağmen elde edilememiştir ." diyerek İslam dininin, insanlık yararına olan bu emrinin doğruluğunu itiraf etmiştir. (J. Hirsch: Hıfzısıhha Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Yay, No: 34, 1938, s.242)
Alkollü içkilerde, bulunan alkol çeşidinin en önemli olanı etil alkoldür. Bu madde kimyasal olarak etanol, yaygın olarak ta, hububat ispirtosu (grain alcohol) olarak adlandırılır. İçkilerde bulunan diğer bir alkol çeşidi de metil alkol veya metanol olup, halk arasında odun ispirtosu olarak bilinir. Antifriz imalinde ve yakacak olarak da kullanılan öldürücü bir zehirdir. Çok az miktarı dahi körlüğe ve ölüme yol açar. Bunun çok acı örneklerini yakın geçmişte sahte ve kaçak rakı olaylarında ülke olarak ibretle yaşadık. Alkolün faydalı olduğunu iddia edenler olsa da, alkollü içkilerin bileşiminde, mineral, vitamin, protein ve yağ gibi vücuda faydalı olan maddeler yoktur .Dolayısıyla, alkollü içkilerin hiçbir besleyici değeri de yoktur.

Peygamber (s.a.v.) efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde, "Bir şeyin çok miktarda alınması, insana sarhoşluk veriyorsa, onun azıda haramdır" (Ebû Dâvûd, Sünen, c.II, s.294; Tirmizi, Eşribe 3) diye buyurmuşlardır. Bu hükme göre az miktarlarda da olsa, terkibinde etil alkol bulunan her madde dinen haram demektir. Yine bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır : "Şu muhakkak ki, içki deva değildir. Bilâkis marazdır. Yani hastalık vericidir." (İbn-î Mâce, Tıp, 27; Müslim, Eşribe, 12)
İçkinin dinimizce yasaklanmasını, modern tıp ve sosyoloi bilimi de açık olarak kabul etmektedir. İnsanların fiziki ,ruhi ve sosyal hayatlarında yaptığı çöküntü ve bitiş, bugün artık herkesin malumudur.
İçki, içen kimseye yalancı bir hoşluk, iyilik hali verir. Her şeyi toz pembe görmeye başlar. Utanma hissi kaybolur. Tıpta buna öfori denirmiş .Kendi kendini kontrol edemez. Sarhoşluğun tesiriyle gelişi güzel , abuk sabuk ve edep dışı sözler söyler, saçmalar.Her işin en iyisini yaptığına emindir. Hatasız olduğunu, etrafa sevgi dağıttığını düşünerek, daha doğrusu düşünemeyerek-çünkü düşüncesi o anda beklemede olduğundan-zannederek önüne gelene sarılıp yanaklarından öper. Kendisini sevgi abidesi gibi ,kahraman gibi görür. Oysa çevreyi rahatsız ettiğinin kendisini yavaş yavaş bitirdiğinin hiç farkında değildir.
Trafik kazalarının en önde gelen sebebinin alkollü içki olduğunu kimse inkâr edemez. Ailelerin yıkılışlarında,şirketlerin batışlarında,ahlâksızlığın yayılmasında,dostlukların bozulmasında,güzel haslet ve değerlerimizin kaybolmasında hep en ön sıralarda gelir içki.

Sadri Alışık'ın bir filminde "Şişede durduğu gibi durmaz, şişede dursa şişe yerinde durmaz"dediği meret'in, ne yazık ki günümüzde çok etkili bir reklam şeklini sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu reklam ,çoğu kimselerin, alkollü içkiden saymamalarına rağmen,aslında alkollü bir içki olan Bira'nın hile-i şeriye ile, ucuz ve etkileyici bir şekilde gençlere ve hatta çocuklara devamlı olarak tanıtımının bir yoludur.

Tabela sponsorluğu ile yüzlerce dükkan ,şarküteri,büfe ,dernek ,lokal…..gibi pek çok iş yeri ve kuruluşun isimlerinden daha büyük olarak, bira firmalarının isimleri yazılmak suretiyle kolay ve ucuz reklâm yapılmaktadır. Ve yine büyük küçük bir çok kulüplerimizin,derneklerimizin lokal adı altında açılan yerlerde,bu tabelalar kullanılmakta ve buralarda bira, serbestçe satılmakta,gençler ve müdavimleri hissettirilmeden alkolik yapılmaktadır

Dernek,lokal….gibi bu yerlere içki içmeyen ,gerçekten sosyal ve kültürel bir dayanışma ,bir faaliyet için gelen kişiler de, ya içkiye alışmakta, ya da bir daha gelmemektedir.

Ülkemizin iki büyük bira firması,alkollü içki reklam yasağı dolayıyla alternatif olarak , basketbol takımları vasıtasıyla bu reklamlarını hiç gündemden düşürmemektedir. “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” diye bir taraftan spor teşvik edilirken,diğer taraftan sponsor maskesi ile, sporu teşvik , sporcuya destek adı altında kafalar uyuşturulmaktadır. Gerçekten sporu yaygınlaştırmak ,sevdirmek istiyorlarsa ,en azından kulüplerinde bira isimlerini kullanmasınlar. Daha hoş ve bize has sporu sevdiren sıcak isimler kullansınlar. Benim tam olarak anlayamadığım bir şey bu..Fotoğraflarda da açık olarak görüleceği üzere,hemşehri olarak dayanışma içinde olmak, taraftar olmak ve sporcu olmak bira sayesinde mi oluyor?
Bu reklamların o kuruluşlara kazandırdıklarının yanında, topluma bira sevgisi vermeye çalışmadıklarını söyleyebilir misiniz?Fotoğrafları hiç yorum yapmadan değerlendirmelerinize sunuyorum.


Bu Yazı 2770 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar