Dua
..        

Allah (Azze ve Celleye) hamd Rasülü, (s.a.v.) âl ve ashabına selâtü selam olsun.
Gerek insi ve cinni şeytanlar; gerekse kötülük emreden nefislerimizin saldırıları bizleri gaflete sürüklemekte ve hedef şaşırtmaktadır.Oyalama ve gurur dünyası denilmesi de bundan dolayıdır. Bu gafletin bir başka adıdır. Bundan sonra artık Allah (C.C) hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak şeylere sarılmak kişiye ağır gelir ve kendisini avutmanın yollarını arar.

Bu saldırılara karşı müslüman kendisini koruyacağı kalesi Rasülullah (SAV) hayatında inşa ettiği ve günümüze kadar hadis alimlerince bizlere ulaştırılan sahih zikir ve dualardır. Bu dualarla kalbi Allah (CC) amaçla yumuşayan Müslüman kendisini korumaya alır ve Rabbinin hoşnutluğunu kazanabileceği tüm vesilelere hırsla tutunur.
Allah Teala buyururki: “Beni anınki, bende sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin.” (1)
“Ey İman edenler! Allahı çokça zikredin.” (2)
“…Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar varya; işte Allah bunlar için bir marifet ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” (3)
“İçinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma (4)
Onlar Allah’a iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükunete erenlerdir. Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla bulur(5)
Bir takım insanlar Allah’ı tesbih ederler ki ne ticaret nede alışveriş onları Allah’ı zikretmekten namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Çünkü onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu günden korkarlar.(6)
Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah’ı anmaya koşunuz ve alış verişi bırakın. Eğer siz gerçeği anlayan kimselerseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır .Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin umulur ki kurtuluşa eresiniz.(7)
Ey İman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunları yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardandır.(8)
Müminler ancak Allah anıldığı, zikredildiği zaman kalpleri titreyen kendilerini Allahın ayetleri okunduğurnda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp ve güvenen kimselerdir.(9)
Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur Rabbini zikredenlerle zikretmeyenlerin benzeri ölü ile diri gibidir.(10)
Rasulüllah (s.a.v.) Allah’u Teala “Ben kulumun hakkımdaki zannımdayımdır. Beni zikrettikçe onunlayım .Beni bir toplulukta anarsa bende onu onlardan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Bana bir karış yaklaşsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelse ben ona koşarak gelirim” buyurdu demiştir.(11)
Abdullah bin Busri şöyle rivayet etmiştir:Bir adam Rasulüllah’a gelerek ey Allah’ın Rasulü İslamın bana olan emirleri fazlalaştı. Bana bir şey bildir ki ona sımsıkı sarılayım dedi. Rasulüllah (s.a.v.) şöyle buyurdular:Dilin daima Allah (c.c.) zikir ile ıslak kalsın dedi (12)
Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa ona bununla bir hasene vardır. Ve her hasene on misli ile birliktedir. Elif lam mim bir harf dir demiyorum elif bir harf lam bir harf ve mim bir harftir.(13)
Ukbe bin Amr şöyle anlatıyor. Biz Suffe de oturuyorken Rasulullah (s.a.v.) çıktı ve şöyle dedi: Kim her gün sabah buthan'aya da aki'e (Buthan ve Akik Medine çevresinde bulunan iki vadinin adıdır.) Gitmeyi oradan akrabalık bağını kesmeksizin ve günaha girmeksizin hörgüçlü iki büyük deve ile dönmeyi ister? Dedik ki Ey Allah’ın Rasulü biz bunu isteriz. Rasülullah’ta şöyle buyurdu: Sizden biriniz erkenden mescide gidip Allah’ın kitabından iki ayet okur yada öğrenmez mi? Bu onun için daha hayırlıdır. Üç ayet üç deveden dört ayet dört deveden daha hayırlıdır. Okunan yada öğrenilen ayetler sayılarınca develerden daha hayırlıdır.(14)
Rasulüllah (s.a.v) şöyle buyuruyor: Kim bir yerde otururda Allah’ı zikretmezse Allah tarafından bu kusurundan dolayı bir pişmanlığa uğratılır. Kim de bir yatağa uzanır onda Allah’ı zikretmezse bu kusurundan dolayı bir pişmanlığa uğratılır.(15)

Bir mecliste oturup da orada Allah’ı zikretmeyen ve Nebilerine salat getirmeyen bir topluluk mutlaka Allah tarafından bu kusurlarından dolayı pişmanlığa uğratılır Allah dilerse onları azab eder dilerse onları bağışlar.
Ya Rabbi!..
Bizi, fani “Vakitlerimiz tükenmeden” ömür güneşimiz batmadan intibaha gelenlerden eyle ki dünyaya dalıp da kendisini bir bardak suda helak edenlerin pişmanlık dolu akibetlerine düşmeyelim.
Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Hayatımızı ve ölümümüzü Salih kullarına lütfettiğin bereket, nimet, ulvi güzellikler ve sana vuslat ile müzeyyen ve mükerrem kıl.

AMİN
Bu Yazı 2362 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar