Dünden Bugüne Kızılay
..        

Felakete uğrayanlara din, dil, soy ayrımı yapmadan yardım edilmesi gerektiği görüşünü ilk olarak İsviçre'li bir yazar savundu. Tek tek yapılan yardımın yeterli olmadığı görüşünde birleşen Avrupalı devlet adamları İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandılar. 1859 yılında İlk Yardım Derneği'ni kurdular. Bağımsız, yansız uluslararası bir kuruluş olan bu dernek daha sonra Kızılhaç adını aldı. Kızılhaç Derneği'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ülkemizde 1868 yılında Yaralı Askerlere Yardım Derneği kuruldu. 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay, 1877' de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti", 1923' de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti", 1935' te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947' de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır..

Kızılay' ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay" ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.

Kızılay alameti, Devletler Hukuku''nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı''ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı' na kadar geçen süre içinde, Türkiye''nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik' in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul''da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

Kızılay' ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu' nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Kızılay' ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay' ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir
KIZILAY'IN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMALARI

Doğa olaylarında zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımları yapar. Bunun için önceden bu maddeleri depo eder.
1.Yoksul, kimsesiz ve düşkünler için aşevleri açar.
2.Sağlık merkezleri kurar. Kurduğu kan bankası ile halkın yaptığı kan bağışlarını kabul eder, gereksinme duyanlara bu kanları verir.
3.Hemşire yetiştirmek için okullar açar.
4.Savaşta geçici sağlık merkezleri kurar.
5.Gezici hastaneler kurar.
KIZILAY'IN GELİR KAYNAKLARI
· Yardımsever yurttaşların bağışları,
· Üyelerin ödentileri,
· Kızılay pullarının satışından elde edilen gelirler,
· Rozet dağıtımından sağlanan gelirler,
· Devletin her yıl yaptığı yardımlar,
· Gümrükte alıkonulan eşyaların satışından elde edilen gelirler,
· Oyun kağıtlarının satışından elde edilen gelirler,
· Kızılay aracılığı ile dışardan alınan ilaçların, röntgen filmlerinin satışından sağlanan gelirler,
· Afyonkarahisar Maden Suyu'nun satışından sağlanan gelirler.

Kuruluşu Cumhuriyetten daha eski olan bu derneğin günümüzdeki geldiği noktaya bakacak olursak;
halkımızın ''Deniz Feneri Derneği '' ne duyduğu güveni Kızılay'a duymadığını görürüz. Dernek yetkililerinin bu durumu gözden geçirerek şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri ve Kızılay'ı halkımızın tereddütsüz yardım yapabilecekleri bir kuruluş haline dönüştürmeleri dileğiyle…
Bu Yazı 3032 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar