EDEP YAHU
..        

“ Andolsun ki, Rasülüllahda, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir örnek vardır.” (1) “ Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin birbirimize bağırdığınız gibi, Peygambere yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız, siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.” (2)
Elbette Rasüllüllaha sevdalanmadan o'na itaat etmek ve o'na karşı edepli ve hayalı olmak mümkün değildir. Çünkü gerçek aşık maşukun etrafında bir pervanedir. O'nun yörüngesinde pervasızca döner durur. Tek derdi ve hedefi ona kavuşmaktır. O uğurda artık her şeyi göze almıştır. Ona karşı öyle edepli ve hayaladır ki onu kıracak bir davranış yada üzecek en ufak bir sözden kaçınır ve ondan duyduğu her sözü bir emir telakki ederek mutlaka itaat eder. Ne mutlu bizlere ki Rasulüllaha nasıl sevdalanmamız gerektiğini öğreten açık, açık gösteren sahabi ve tabiinde örnekler var. Öncelikle onların hayatlarını okumalı ve onlar gibi Rasulüllaha sevdalanmalı ve onun emir- yasaklarına mutlaka itaat etmeliyiz. Yüce Allah cc Şöyle buyurmaktadır.
“ Allah'a ve Resulüne itaat ediniz” (3) “ Kim Rasulüllaha itaat ederse ancak Allah'a itaat etmiş olur.” (4)
Herhangi bir sistemin korunması ancak mutlak itaat ve disiplinle mahkumdur. Örneğin bir er, nefer üstüne mutlaka itaat etmeli ve disiplinden asla taviz verilmemelidir; aksi taktirde askerlik mesleği icra edilemez hale gelir üstün verdiği her emir hiç sorgulanmadan ast tarafından yerine getirilmelidir. Aksi bir durum disiplini bozar. Disiplinsiz bir ordu düşman karşısında hezimete uğrar Hezimete uğramış bir ordunun milleti,devleti,dini, bayrağı, namusu, hürriyeti baki kalamaz. Tek güç ve kudret sahibi Yüce Allah cc kullarına rasulüne itaat etmeyi emretmekte; Biz mümin kullar bu kutsal emre ruh ve bedenimizle kulak verecek elbette yerine getireceğiz. Aksi takdirde bu emre uymadan yaşadıklarımıza nasıl din diyeceğiz, kendimize nasıl mümin diyeceğiz? Resülüllaha olan edep, itaat ve sevgimizi mutlaka zaman zaman sınava sokmalı kendimizi denmeliyiz ve sormalıyız.
1- Allah Rasülü bize evlatlarımızdan ana-babamızdan ve diğer tüm insanlardan kazandığımız servetlerimizden dünya nimetlerinden, kadından, mekandan daha sevğili mi?
2-Allah Resülünün adı anıldığı zaman kalbimiz ürperip onu çokça salat ve selam getiriyormuyuz ?
Zira Kur'anı Kerim “Allah ve Melekler, Peygambere çok salat ederler. Ey Müminler! Siz de o'na salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin” (5) Allahın salatı, rahmet etmek ve kulunun şanını yüceltmektir. Meleklerin salatı Peygamberin (SAV) şanını yüceltmek, müminlere bağış dilemek anlamındadır. Müminlerin salatı ise dua anlamına gelmektedir. Yüce Allah cc mümin kullara Peygamberine itaat etmeyi ve ona saygı göstermeyi emretmekte. “(Ey Müminler!) Peygamberi, kendi aranızdan birbirinizi çağırır gibi çağırmayın.” (6) aksi taktirde “ Allah ve Rasülünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azab hazırlanmıştır.(7) Ya Rabbi seslerimizi yüce Peygamberimizin sesinden yüksek kılma ona karşı edepli olmayı ona salat ve selam getirmeyi onun sünnetine tabi olmayı onun yaşadığı hal üzere yaşamayı kolaylaştır.
Peygamber efendimizin Tirmizi de geçen bir hadiste şöyle buyurmuştur.”Cimri kimse o kişidir ki benim ismim yanında anıldığı halde bana salat getirmeyen kişidir.” (8) Yine Beyhaki de geçen başka bir hadiste Yüce Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmaktadır.”Cuma günü ve Cuma gecesinde bana çokça salat ve selam getirin Kim bana bir kere salat getirirse Allah cc onu on defa salat eder.” (9) Ya Rasulüllah senin adın anıldığı zaman ürpermeyen sana salat ve selam getirmeyen nasıl sınavda başarılı olur? Sana karşı edep sınavında sınıfta kalan nasıl itaat edebilirki zira ümmetine uyarıp şöyle demedin mi? “Bütün Ümmetim cennete girecek; ancak bana yüz çevirenler hariç. (Ashab) dediki Ey Allahın Rasulü sana yüz çevirenler kimlerdir. Dedi ki bana itaat etmeyen yüz çevirendir”(10) Sana itaat etmiyorsam ben nasıl erim nasıl bir neferim sana itaat etmeden iman savaşında nefis terbiyesinde nasıl başarılı olurum. Aldığım her nefes yaşadığım her an sana uymayan bir hayatın ne kıymeti olabilir ki Allahım bizlere yardım et elimizden tut Habibibine sevdalandır. Ona mutlak itaat eden bir kul eyle Esselatü ves selamü aleyke Ya Rasülallah Esselatü ves selamü aleyke ya habiballah Esselatü ves selamü aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin.n

Dip notlar:
1.Ahzab 21 2.Hucurat 2 3.Ali imran 32 4.Nisa 80 5.Ahzab 56 6.Nur 63 7.Ahzab 57 8.Cami-ü Es sahih cilt 5 h.3547 9.Kitabü Sünen Kübra cilt 3 syf.249 10. SalihaynKitabül-iman cilt 1 syf.55


Bu Yazı 2238 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar