EYVAH ÇÖLLEŞİYORUZ!
..        
Ormanlar ağaçlarla birlikte, diğer bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen ekosistemler olup, dünya yaşamı için vazgeçilmezdirler.
O,gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin, devşirip toplandığı gün de hakkını(zekâtını ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez… Abese,80/25-32)
Bu ayetler su, ağaç, toprak, bağ ve bahçelerden, bulutlardan bahsederek; tabiatı oluşturan bütün unsurlar arasındaki ilahi dengeyi vurgulamakta, tüm bunlardan ibret almamız istenmektedir. Yine diğer bir yerde Kur'an tabiattaki dengeye dikkat çekmekte ve toplumsal hayatta da dengeye, hak ve hukuka dikkat etmemiz gerektiği sonucunu çıkarmaktadır. Yani hak, hukuk ve denge uymamız gereken evrensel kurallardır.
Güneş ve ay bir hesaba göre(hareket etmekte)dir.
Bitkiler ve ağaçlar secde ederler.
Göğü Allah yükseltti ve mizanı(dengeyi) O koydu.
Sakın dengeyi bozmayın.
Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.(Rahman,55/5-9)
Kim ağaç dikiminde bulunursa, onun için ağaçtan hasıl olan ürün miktarınca Allah sevap yazar.(Ahmed b.Hanbel,Müsned,5/415)
Bir kimse bir ağaç dikse, o ağaç meyve verdikçe sevabı ona yazılır. (Ahmed b.Hanbel,Müsned,5/480)
Kişi kabirde olsa bile, yedi şeyden meydana gelen sevap devamlı olarak kendisine ulaşır: Öğretilen ilim, halkın yararlanması için akıtılan su, açılan kuyu, dikilmiş ağaç, yapılan mescit, okunmak üzere bağışlanan Kur'an ve ölümünden sonra kendisine dua edecek evlat.(Münavi,4/87)
Ormanlar, bitki örtüsü ve toprak içerisinde çok miktarda karbon depoladıklarından, iklim üzerinde olumlu etkiler yapar. Aşırı sıcakları düzenler, ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz sıcaklığını azaltırken kış sıcaklığını arttırır. Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar. Rüzgârın hızını azaltır. Toprak ve kar savurmalarını ve rüzgârın kurutucu etkisini yok eder. Bu nedenle açık alanlara oranla ormanlarda gündüzler serin, geceler ise sıcaktır. Ormanlar bitkiler ve hayvanlar için doğal su kaynağıdır. Kar ve yağmur yağışını, adeta elleri kolları varmış gibi tutarak, selleri taşkınları ve toprak kaymasını engeller. Yeraltı sularının oluşmasını sağlar. Yaban hayatı korur. Bu alanlarda milyonlarca canlı yaşar. Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önler.
Çeşitli vesileleri değerlendirerek herkesin ağaç dikmesini sağlamalıyız. Mesela, evlenen her çifte, askere giden her gence, liseden mezun olan ve ayrıca üniversiteyi kazanan her öğrenciye, göreve başlayan her memura, işe giren herkese, emekli olan bir insana ağaç diktirmeli ve bu bir ahlak haline getirilmelidir.

Bu Yazı 1769 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar