GENÇLİK KAT’İYEN GİDECEK!
..        
Bir gün birkaç genç Bediüzzaman Hazretleri'ni ziyarete giderek kendisinden hayat, gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isterler.
Bediüzzaman Hazretleri “Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz meşru dairede kalmazsanız; o gençlik zayi olup, başınıza hem dünyada hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer islami terbiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, iffet ve namusluluk ve Cenab-ı Hakka taatte sarf etseniz, o gençlik manen bâki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmanıza sebep alacak.
Hayat ise; eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse; hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir.
Eğer iman hayata hayat olsa; o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar, imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur.
Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız. ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.
Evet zehirli bir bal hükmünde olan gayr-i meşru dairedeki gençliğin şefahetle elde edilen zevkleri, ebedi saadet yurdunun bir nevi bileti ve vesikası olan imanı kaybettirebilir. Eğer gençler o zehirli bal hükmünde olan gayr-i meşru arzuları terk edip; Kuran'ın bir tılsımı olan iman ve farzları elde ederlerse; yüz yirmi dört bin peygamberin (A.S.) ve hadd-ü hesaba gelmeyen velayet ehlinin haber verdikleri ebedi saadetin bir nevi vesikası olan iman biletini kazanabilirler.
Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur :” Yedi sınıf insan vardır ki Allah kıyamet gününde kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde onları kendi gölgesinde gölgelendirecektir.”
Ø Adaletli davranan yönetici.
Ø Allah'a ibadet ederek büyüyüp yetişen genç.
Ø Kalbi mescide bağlı olan kişi.
Ø Buluştuklarında da ayrıldıklarında da Allah sevgisinde birleşip birbirilerini seven iki kişi.
Ø Alımlı bir kadın kendisini davet edince “Ben âlemlerin rabbi olan Allah'tan korkarım.” diyen namuslu kişi.
Ø Sağ elinin verdiğini sol eli bielmeyecek derecede yardımını gizli yapan kişi.
Ø Issız yerde Allah'ı anıp da gözleri dolu dolu olan kişi.
(Ebu Hureyre R.A. Buhari.)
Gençlik, eğer aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa, ibadete ve hayırlı işlere ve uhrevi ticarete sarf edilse; en kuvvetli bir ticaret vesilesi, en güzel ve şirin bir hayır vasıtası olur ve o gençlik dini vazifelerini bilip su-i istimal etmeyenlere kıymetli ve zevkli bir ilahi nimet olur. Eğer istikamet, iffet, takva beraber olmazsa, çok tehlikeleri vardır. Taşkınlıklarıyla ebedi saadetini ve ahiret hayatını zedeler, belki dünyevi hayatını da berbat eder. Belki bir iki sene gençlik zevkine bedel ihtiyarlıkta çok seneler gam ve keder çeker.
Her şey gibi elbette gençliğin lezzetleri gidecek, eğer ibadete ve hayra sarf edilmişse; o gençliğin meyveleri onun yerinde baki kalıp ebedi hayatta bir gençlik kazanmasına vesile olur.
Elhasıl; gençlik gidecek… sefahatte gitmişse; hem dünyada hem de ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle su-i istimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastanede ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve sefalethanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz; hastanelerden, hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden gençlik saikasiyle gayr-i meşru dairedeki harekâtın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o berzah âleminde bütün hakikat ehlinin tasdik etmesi ve şehadet etmesiyle ekser azablar gençlik su-i istimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz.
Yazımıza şu güzel söz ile son verelim. “En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp, gaflette boğulmayandır.”
Cenab-ı Hak bizi ve sizi, bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Âmin.

Bu Yazı 3485 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar