HZ. MUHAMMED (SAV) İN HAYAT KRONOLOJİSİ
..        

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) HAYAT KRONOLOJİSİ

1. MEKKE DEVRİ

Peygamberimizin Nesli(Soyu)
H.z Muhammed (Sav)'in babası Abdullahtır. Abdullah'ın babası Kureyş kabilesinin Haşimoğlu kolundan ve mekke'nin ileri gelenlerinden Abdülmüptalip'tir. Annesi Kureyş kabilesinin Zühre oğulları kolundan Vehb'in kızı Amine'dir.
Peygamberimizin Doğumu
Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) 571 Nisan'ın 20'sine rastlayan Rebuu'levvel ayının 12. Pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke'de dünyaya geldi
Peygamberimizin Süt Annesine Verilişi
Mekke'nin havası ağır ve sıcak olduğundan çocuklara iyi gelmezdi. Peygamberimizi Hz Amine üç gün, Süveybe Hatun' da iki gün emzirdi.Daha sonra Hz. Muhammed(s.a.v.) sa'd kabilesinden Halime adında bir süt anneye verildi.Hz. Peygamberimiz bu ailenin yanında beş yıl kaldıktan sonra Mekke'de ailesinin yanına getirildi.
Peygemberimizin Annesinin Vefatı.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Annesi Hz. Amine'nin Medine'de akrabaları vardı.Hem onları görmek hemde peygamberimize babasının mezarını göstermek maksadı ile Peygamberimiz ile Medine'ye gitti. Medine'de bir ay kaldılar. Peygamberimizin annesi bu ziyarette hastalandı ve vefat etti.
Amcası Ebü Talip'in Peygamberimizi Himayesine Alması.
Baba ve Anneden öksüz kalan Hz. Muhammed'i dedesi Abdülmüttalip yanına aldı. Peygamberimiz iki sene o'nun yanında kaldı. Abdülmüttalip'in vefatı yaklaşınca torununu peygamberimizin amcası Ebü Talib'e teslim ederek O'na çok iyi bakmasını vasiyet etti. Peygamberimiz, bu zamanda sekiz yaşında idi.
Peygamberimizin Seyahatleri
Amcası Ebü Talib, ticaretle uğraşırdı.Bir seferinde Peygamberimizin (s.a.v) de yanında götürdü. Şam yakınlarındaki Bursa kasabasına uğradılar. Orada 'Bahira' adında bir papazla karşılaştılar. Bahira, Tevrat ve İncil'de adı ve sıfatları yazılı olan son peygamberin alametlerini bu çocukta gördü. Bunun üzerine onu Mekke'ye geri götürmesini söyledi, çünkü Yahudilerin ona zarar verebileceğini düşünmüştü.Ebü Talib Şama gitmekten vaz geçti ve ticareti tamamlayarak Mekke'ye döndü.
Eygamberimizin Ticaret Hayatı.
Hz. Hatice, ticaret yapıyordu. Peygamberimiz (a.s.)' a sermaye vererek O'nu bir ticaret kervanı ile Suriye' ye yolladı Peygamberimiz(a.s)'da bundan memnun kaldı.
Peygamberimizin Hz. Hatice İle Evlenmesi ve Çocukları.
Şam, seferinden döndükten sonra Peygamberimiz (a.s) Kureyş kabilesinin bu asaletli ve zengin kadını Hatice ile evlendi. Hz. Hatice, ise kırk yaşlarında idi.Peygamberimiz (a.s.) in üçü erkek, dördü kız olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir.Bunların altısı Hz. Hatice'den biri Mariye'den doğmuştur.
Hakem Olayı
Hz Muhammed(s.a.s)' in Kabe'nin onarımı esnasındaki hakemliği (605 m) burada peygamberimiz (a.s.) örnek bir uygulama yaparak büyük bir kaosu önlemiştir.
NÜBÜVVET
İlk Müslümanlar
Peygamberimize önce sadık eşi Hz Hatice, ondan sonra Hz. Ebu Beki, çocuklardan Hz. Ali , köle iken azad ettiği Zeyd Bin Harise ilk Müslümanlar olmuşlardır.

İslam'a Davetin Açıktan Yapılması
Peygamberimiz (as) İslam'a üç yıl gizlice yaptıktan sonra şu anlamdaki ayetlerin nazil olmasıyla halkı açıktan islam'a davet etme dönemi başladı.Peygamberimiz (as) önce yakınlarını evinde toplayıp bir ziyafet verdi.Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ederek onları İslam dinine davet etti.Amcası Ebü Leheb Peygamberimize karşı çıkarak, toplananları dağıttı.
Hüzün Yılı
Ebü Talib ve Hz. Hatice, aynı ayda vefat etti.Peygamberimiz (as)büyük üzüntü duydu.Bu sebepten dolayı, bu yıla üzüntülü yıl anlamına gelen; Hüzün yılı denilmiştir.(Nübüvvetin 10. yılı)
1.Akabe Biatı
Medine7lilerden 12 kişilik bir gurup Mekke, yakınlarında Akabe denilen bir yerde, Peygamberimize biat ettiler ve söz verdiler.Buna 1. Akabe Biatı denir.(Peygamberliğin 11.yılı)
2. Akabe Bitaı
Bu yıl Medine'deki Müslümanlardan 75 kişilik bir gurup Mekke'ye geldi. Bunların ikisi kadındı. Akabe denilen yerde peygamberimizle görüştükten sonra 2. Akabe Biatı gerçekleşti.Buna göre Medine'liler; kadınlarını kızlarını nasıl koruyorsa peygamberimizi'de öyle koruyacaklarına söz verdiler.Bundan sonra Hicretten 1.5 yıl önce Receb ayının 27. gecesi Miraç, mucizesi gerçekleşti.
Hicret (622)
Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye yola çıktı.Peygamberimiz, Medine'de büyük bir sevgi ile karşılandı.Peygamberimiz (a.s) Halid B. Zeyd, yani,Ebü Eyub Ensari Hz.'ni evinde misafir oldu ve burada yedi ay kaldı.
MEDİNE DEVRİ
Hicretin 1. Yılı
1-Mescid-i Nebevi'nin inşası,
2-Hane-i Saadetin inşası ve Peygamberimiz (as)'ın Hz. Ayşe ile evlenmesi.
3-Ashabı-Suffe'ye mescidinin yanında yer yapılması
4-Ezanın meşrutiyeti
5-Ensar ile Muhacirler, arasında kardeşlik ilanı
6-Müslümanlar ile Yadudiler arasında vatandaşlık anlaşması.
7-İlk nüfus sayımı yapıldı.
Hicretin 2. Yılı
1-Savaşa izin verildi
2-Kıblenin değişmesi
3-Bedir Savaşı(624)
4-Beni Kaynuka Yahudilerinin Medine7den çıkarılması
5-Sevik Gazvesi
6-Oruç ve Zekat farz kılındı.Ramazan ve Kurban Bayramı namazları ile fıtır sadakası ile kurban kesmek meşru kılındı.Peygamberimizin kızı Bedir Zaferi esnasında vefat etti Hz. Ali ve Hz. Fatima, bu yılda evlendi.
Hicretin 3. Yılı


Bu Yazı 2966 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar