Haşir; Gerçekten Kolay
..        

Yeniden diriliş diye ifade edilen Haşir Kur'an-ı Kerim'in dört temel mevzusundan biridir. K.Kerim bir çok cihetten deliller getirerek mevzunun anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Mesela: İnsan der: “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” sen de:”kim onları başlangıçta inşa edip,hayat vermiş ise o diriltecek”.

Hem derki “Sizin haşirde iadeniz,dirilmeniz, dünyadaki yaratılışınızdan daha kolay daha rahattır”.

İşte buna Cenab-ı Hak ilk yaratılışı nazara vererek ikinci yaratılışın birinci yaratılıştan daha kolay olduğunu ifade ederek akıldan uzak görmeye mani olmuştur. Bediuzzaman Hz. leri bu ayetlerin izahında şöyle bir örnek veriyor: Nasılki bir taburun askerleri, istirahat için dağılsa sonra bir boru sesi ile çağrılsa kolay bir surette tabur bayrağı altında toplanmaları, yeniden bir tabur teşkil etmekten daha kolay ve rahattır. Öyle de bir bedende birbiriyle karışarak kaynaşan ve münasebet peyda eden asıl zerreler, Hz. İsrafil'in (A.S.) Sur'u ile halık-ı Zülcelal'in emrine “Lebbeyk” (buyur) demeleri ve toplanmaları aklen birinci icattan daha kolay, daha mümkündür. Hem bütün zerrelerin toplanmaları belki lazım değil. Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve hadiste “Acbuzzeneb” tabir edilen asıl cüzler ve zerreler ikinci yaratılışın kati bir esasıdır, temelidir.

Ayrıca Cenab-ı Hak insana karşı ettiği çok büyük ihsanları “ O Allah ki size yemyeşil ağaçtan ateşi yarattı” ayetiyle işaret edip der: “Size böyle nimet eden bir zat, sizi başı boş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız”.


Hem der: “Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip akıldan uzak görüyorsunuz. Hem yeri göğü yaratan, yer ve göğün meyvesi olan insanın hayat ve ölümünden aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi?
Der: Haşirde size hayat verecek zat öyle bir zattır ki, bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Bir baharı halketmek bir çiçek kadar ona kolaydır. Öyle bir zata karşı “çürümüş kemikleri kim diriltecek? deyip kudretine karşı acizlik isnad ederek meydan okunmaz? Sonra her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü kış ve yazı bir kitap sayfaları gibi kolayca çevirir. Dünya ve Ahiret’i iki menzil gibi, bunu kapar onu açar bir Kadir-i Zülcelal’dır. Madem böyledir, bütün delillerin neticesi olarak:
“Kabirden sizi diriltip, haşre getirip, huzurunda hesabınızı görecektir.”

Bu ve buna benzer ayetlerle haşir hakikatını ispat eder. Acaba bir tek ayetin bir tek işareti gözümüz önünde islami ilimlerde çeşitli ilmi hakikatları meyve veren bir kitabın binler böyle şahadetleri ve davaları ile güneş gibi zahır olan öldükten sonra dirilmeye İman hakikatı, hakikatsiz olması güneşin inkarı belki kainatın yokluğuna kabul gibi imkansız bir haldir. Acaba bir sultanın bir tek aşireti yalan olmaması için bazen bir ordu hareket edip çalıştığı halde o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cıhetle imkanı var mı? Sözden dönmek ya ziletten yada acizlikten ileri gelir kainatta tezahürleri görülen fiillerin şahadetiyle Cenab-ı Hak zillet ve acizlikten münezzehtir. Ayrıca ceza noktasında sözünden dönmek ise ya acizlikten yada affetmekten ileri gelir bu ise, muhaldir. Çünkü küfür öyle bir şey ki affa layık değil öyle ise Haşri getirip kendine itaat edene mükafat isyan edene de ceza verecektir.

Ey insan! Bu haberden daha doğru bir haber ve bu sözden daha doğru bir söz var mıdır? Ve keza, bu alemin mutassarıfı dar ve geçici şu arz meydanında ahiret aleminin büyük meydanının bir çok numunelerini her vakit gösteriyor. Her zaman bir kafile gelir , biri gider, biri gelir, kaybolur. Daima dolar boşanır.

Ezcümle: Bahar mevsiminde arzın sathında yapılan nebati haşirlere dikkat lazımdır. Evet, altıgün zarfında, o karışık nebatatın tohumlarından ölmüş, çürümüş kaybolmuş olan cesetleri galatsız, haltsız kema-fissabık inşa ve iade etmekle, arz meydanında nebati haşirleri yapan kudret, semavat ve arzı altı günde halk etmesinden aciz değildir. Ve o kudrete nazaran göz işareti kadar kolay olan haşri insaniyi yapmamak imkanı var mıdır? Evet haşri nebati de kelimeleri, yazıları tamamen silinmiş üçyüzbin kadar sahifeleri birlikte karıştırmadan yanlışsız kısa bir zamanda eski yazılarını iade eden bir kudrete, tek bir sahifeden ibaret olan insanın haşri zor gelir mi?
Haşa.
Demek şüphesiz dünya bir tarladır. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet, Cehennem ise birer mahzendir.


Bu Yazı 1984 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar