Hayat Bir Tırmanıştır
..        
Marifet kimsenin emeğine ve yüreğine basmadan hayatı tırmanmaktır!
Belki her adım atışta risk alacaksınız: Risk almazsanız, kendinizi gerektiğinde zora sokmazsa- nız, yorulduğunuz anda çekilirseniz, kaybedersiniz! (Kaplumbağa kabuğunun içinde güvendedir, ancak bir yerlere gidebilmek için başını kabuğun- dan dışarı çıkarmak zorundadır, bu ise risktir; risk almadığı taktirde hiçbir yere gidemeyeceğini kaplumbağalar çok iyi bilir ve hedefe ulaşmak için risk alırlar)
Acaba başaranlar nasıl başarmış? Başkaları başardığına göre siz neden başaramayasınız?
İnsanlar bir birlerine benzer: Herkes zaman zaman bıkar, usanır, korkar, incinir, herşeyi yüzüstü bırakıp kaçmak ister. Bazıları kaçar, bazı- ları sabrının son kırıntılarını da kullanarak dayanır. Bilin ki son ana kadar sabredip dayanabilenler hayatı kazanır.
Unutmayın ki, başarılı insanlar da zaman zaman ümitsizliğe düşmüş, kaç kez bıkmış, usanmış, kırılmış, vaz geçmeyi düşünmüşler. Ama sabretmişler, dayanmışlar. İşin sırrı yılmamak, usan mamak, asla vaz geçmemektir.
Pek tabii tüm çalışanlar başarılı olmayabilir, ama çalışmayanın başardığı da görülmemiştir.
Çok bıkkınsınız, yılgınsınız, bunalmışsınız; artık kaybettiğinizi düşünüyor, kendinizi kör bir kuyuya itilmiş gibi hissediyorsunuz...
Sizi iten de kardeşleriniz...
Kimin sizi kuyuya ittiğini görmek, görüp Sezar gibi, “Sen de mi Brütüs?” demek için bile arkanıza bakmayacaksınız...
Tüm enerjinizi kurtulmaya hasredeceksiniz.
Kendinizi kuyuya itilmiş gibi hissettiğinizde, varsayın ki Hz. Yusuf'sunuz...
Kendinizi denize atımış gibi hissettiğinizde, varsayın ki Hz. Yunus'sunuz...
Kendinizi Nemrut ateşinde hissettiğinizde, varsayın ki Hz. İbrahim'siniz...
Kendinizi kuru bir çöle terk edilmiş hissettiğinizde, varsayın ki Hz. Hacer'siniz...
Kendinizi kovulmuş hissettiğinizde, varsayın ki, Âlişan Efendimizin yol arkadaşısınız...
Çaresizliğe teslim mi olacaksınız?
Yusuflaşın: Ve Allah'ın inayetine sığınarak kuyudan çıkmayı düşünün; birilerinin eliyle kuyuya bir ip sarkıtıldığını göreceksiniz. O, kimin eliyle uzatılmış olursa olsun, bilin ki, Allah'ın ipidir. Allah'ın ipine sarılın ve kurtulun.
Yunuslaşın: Sizi yutan balığın denizaltıya dönüştüğünü göreceksiniz...
İbrahimleşin: Ateşin gül bahçeşi olduğunu göreceksiniz...
Hacerleşin: Çölün ortasından zemzem fışkırdığını göreceksiniz...
Kur'an ebed” “kıssa”larla hayatı besliyor.
Bu Yazı 2617 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar