Hoş Geldin Bahar (a.s.m)
..        
Toprağın rengârenk kıyafet- lerle bezenerek güzelleştiği, kışın soğuk esintilerini yerini ılık tatlı meltemlere bıraktığı, kaybo- lan birçok canlının yeniden orta- ya çıkıp gülümsediği, ağaçların yeni yılın modası olan gelinlik lerini giyerek süslendiği mevsim dir bahar…
İnsanlığın yaşadığı soğuk Cahiliye kışının yerini mutluluk lara ve saadetlere bıraktığı, kız çocuklarının bayram ettiği, ka- dınların insan olduklarını hisset- tiği, köle diye horlananların in- san olduğunu hatırladığı, zayıf ların rahat dolaşmanın zevkini tattığı, insanlığın rahat bir nefes aldığı mevsimin adıdır bahar…
Bahar gelince evsizler gül- meye başlar. Sıcağa hasret kalan bedenler ısınmaya, aydınlığa hasret gözler güneşe kanmaya, soğuktan hareketsiz kalan koca âlem canlanmaya başlar.
Bahar gelince yetimler gül- meye başlar. Donmaya yüz tutan kalpler merhamete gelir. Cehalet karanlığıyla aklı bulanmışlar nu- run güzelliğiyle huzura kanar. İnsanlığından şüphe etmeye başlayan mütehayyirler istikame meti bulur.
Bu baharın en ince noktasın- da, hesapsız inceliklerle sayısız faydalar iç içedir. Baharın Nisa-nında ayrı bir rahmet gizli… Onun yağmuru çok bereketli. Yazın hasat mevsiminde eli boş kalmamak için bu rahmetten istifade etmeli. Baharın yağmuru hem de şifalı… Temas ettiğine sağlık oluyor, bir huzur veriyor.
Baharın her günü güzeldir. Her esintisinde bir rahatlık, her gündüzünde bir aydınlık, her gecesinde bir tatlılık vardır. Onun yağmuru rahmet, fırtınası berekettir. Baharın mucizevî parmak musluklarından süzülen suyun tadı başka bir lezzettedir; kaynağı, binlerce kişi içse de tükenmez bir yerde… O baharın suyu şifadır. Kime temas etse huzur bulur, sıkıntıları yok olur.
Bahar çok şefkatlidir. Hele çocukları bir başka sever. Küçük çocuklar baharı gördüğünde sevinçleri kat kat artar. Çocuklar, onun güzelliğiyle neşelenir. Onunla oynamaya bayılırlar. O da çocukları kucağına alır, şefkatiyle başlarını okşar.
Bahar çok büyük bir müjde getirdi. Soğuklar arasında kalan insanın sıcağa ereceğini, yemye- şil bahçelerde neşe içinde hayat süreceğini, sıkıntıların son bulup üzüntünün kalmayacağını, seve- nin sevdiğinden ayrılmayacağını söyledi.
İşte önümüzde iki bahar… Bu, yeni yılda ağaçlar çiçekler açarken geldi; o, ağaçlar çiçekle süslenirken yeni yılda… Bu, her şeyi çok güzel yapan bir sanatçı dan haber verirken; o, her şeyin sahibinden haber veriyor. Bu, ölüp kış mevsimiyle kefenini giyen dünyanın yeniden dirilme- sini haber verirken; o, kıyametle kefenini giyecek olan insanlığın, yeniden dirilmesini müjde edi- yor.
Bu iki bahar birlikte düşünü- lünce ortaya muazzam bir ihti- şam çıkıyor. Bu ihtişam, muhte- şem bir yaratıcının kudret kalemi ile resmedilmiş muazzam bir tablo gibi beliriyor. Evet, bu baharı bahar yapan o baharın gelişidir. O bahar gelmeseydi biz bu bahardan bihaber bir bahar yaşardık. Hem o bahar gelmesey di, acaba bu bahar diye bir bahar olur muydu?
Bahar ilanattır. Bahar mek- tuptur. Bahar davettir. Bahar, güzellikler arasında seyir yap- mak, dostlarla bir arada olmak, huzuru solumaktır. Bu baharda da o baharı bulmak, her iki baharın da mesajlarını almak, hasat mevsiminde bereketi bulmak ve hiç bitmeyen bir ba- harı kazanmak dua ve temen- nileriyle, baharınız kutlu olsun.

Bu Yazı 2608 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar