Konuşma Metodu
..        

Konuşmak, bir neticeye ulaşmak için zihinde oluşan manaları kelimelerle ifade etmektir. Alaaddin Başer'e göre karşılıklı konuşma: “Manadan kelime, kelimeden mana üretme sanatıdır.”
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur: “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
Muaz bir Cebel de Peygamber Efendimize şu soruyu sorar: “Ya Resulallah insanlar için hayırlı amellerden daha hayırlı amel nedir? Allah (cc) Resulü ağzını işaret ederek “Susmak… konuşunca da yalnız hayır konuşmak” der.
Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimiz de: “Sadırdan değil; satırdan konuşun, kitabi olun” çağrısında bulunur.
Fen ilmi sahasında konuşurken Kitab-ı Kebir-i Kainatın satırlarına; din ilmi üzerinde konuşurken Kur'an-ı Kerime , Sünnet-i Seniyye'ye, icma-i ümmetin, kıyas-ı fukanın kitaplarına bakarız, bakmalıyız. İşte o zaman müspet hareket etmiş oluruz. Yoksa konuşmalarımız menfi olur.

Konuş Konuşma
Dur düşün Dilini Dişine Damağına
Dokuz Defa Değdir Dudaklarına
Diyeceklerin Dürr'se Durma
Dök Dışarıya Değilse Dudaklarınla
Durdur Dü Dudak Dil İçindi

Doğruyu De
Söyleyeceklerin Sıdksa Söyle Sakınma
Söylemeyeceksen Sus Sersem Saçmalama
Safsataya Sahtekarlığa Samimiyetsizliğe Sapma

Satırda mı
Soruyorum Sizlere Söylediğiniz Sözler
Satırdan mı Sadırdan mı Sadırdansa
Sözlerinizi Sevmiyoruz Saymıyoruz
Satıdansa Sözleriniz Sağlam mı Silik mi
Silikse Sikkeniz Senediniz Sevmiyoruz Saymıyoruz
Senediniz Sağlamsa Sonsuza dek Sizinleyiz.


Bu Yazı 3196 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar