Konut edinmede Umudun Yeni Adı: MORTGAGE
..        

Faiz oranlarının hızla düşmesiyle yeni yeni herkesin günlük hayatına girmeye başlayan mortgage sistemi kelime manası itibariyle ipotek anlamına gelmektedir. Ancak Türkçe'de tam olarak bu kelimeyi karşılayacak sözcük türetilebilmiş değil. İpotekli Konut finansmanı olarak ifade edebileceğimiz mortgage sistemi özellikle Amerika ve Avrupa'da milyonlarca insanı ev sahibi yapan, kira öder gibi kişilerin aylık harcamalarını sarsmayacak tutarlarla ev sahibi olmanın yollarını açan sistemdir.
TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan “Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nın 2006 yılı içinde yasalaşması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Mortgage sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte gerek Avrupa gerek ABD gerekse Körfez ülkelerinden Türkiye'ye oldukça yoğun bir sermaye girişinin olacağı bekleniyor.
Uzun yıllardır Avrupa ve Amerika'da başarılı bir şekilde uygulanan mortgage sisteminin, ekonomiye büyük katkılar sağlayacağı tahmin edilmektedir. Konut finansmanı sisteminin hayata geçmesi ile birlikte konut talebinde oluşacak artış ile başta inşaat sektörü olmak üzere sanayi ve hizmetler sektöründe büyük bir canlanma sağlanacağı beklenmektedir. İnşaat sektörü ve bağlı sektörler canlanırken, aynı zamanda bu sektörlerde gerçekleşen kayıtdışılığın önüne geçilmesine gayrimenkul sektöründeki kayıtdışılığın azalmasına ve bu alandaki vergi kaybının düşmesine de yardımcı olacaktır. Finans kurumlarının kaydı altında gerçekleşecek konut alımları, arz tarafını oluşturan inşaat şirketlerini ve müteahhitleri de kayıtlı bir şekilde faaliyet göstermeye zorlayabilecektir.
Diğer yandan, bu sistemde finansmanı sağlanacak konutlara yönelik, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından getirilecek standartlar kaçak yapılaşmayı ve niteliksiz konut üretimini azaltacaktır. Bu sistemden faydalanan kişilerin taleplerini karşılamak isteyen konut üreticileri belirlenecek standartlara uygun konutlar üretmek zorunda kalacaktır. Mortgage yasasının yürürlüğe girmesiyle ruhsatlı, depreme dayanıklı konut üretiminin artması, planlı, düzenli kentleşmenin desteklenerek çağdaş standartlarda şehirlerin inşa edilmesi beklenmektedir.
Ayrıca kurulacak konut finansmanı sistemi ile birlikte ipotek finansmanı kuruluşları, konut finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı fonları tarafından ihraç edilecek sermaye piyasası araçları, yatırımcılar için alternatif yatırım araçları olacak ve piyasanın genişlemesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır.
Tüm bu gelişmeler işsizliğin azalmasına, milli gelirin artmasına ve hatta kira giderlerinin düşmesi sonucu enflasyon üzerindeki baskının azalmasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor. Konut finansmanı sorununun çağdaş finansal yöntemlerle çözümü, konut sahipliğinin artırılmasının getirdiği olumlu sosyal etkilerin yanı sıra ekonomik kalkınmaya ve planlı kentleşmeye de olumlu etkilerde bulunacaktır.
Mortgage sisteminin orta halli ve sabit geliri olan vatandaşlara çok büyük faydalar sağlaması bekleniyor. Zira satılık ev oranlarında bir artış, kiralık ev oranlarında ise uzun vadede bir düşüş bekleniliyor. Bunun başlıca nedeni, satılık ev arayacak vatandaşların sayısının artacak olmasıdır.
Mortgage Sisteminin yasalaşması ve sistemin işlerlik kazanması için öngörülen takvim yaklaştıkça, bankalar arasında yaşanan ciddi rekabet faiz oranlarını % 0.99 düzeylerine kadar çekti. Aslında bankacılık sektöründe yaşanan bu rekabet, bankalar açısından Mortgage Sistemine hazırlık turları olarak da değerlendirilebilir. Çünkü şu sıralarda yaklaşık olarak aylık % 0.99 - % 1,3 oranları arasında değişen faiz oranları her ne kadar düşmüş gibi görünse de, Mortgage ile hedeflenen faiz oranlarının yıllık bazda % 4 ile % 5 arasında olduğu düşünüldüğünde sektörün önümüzdeki süreç içerisinde ciddi bir yapılanmaya kendisini hazırlaması gerekiyor. Faiz oranlarının düşmesi konut fiyatlarını yükseltmiş gibi görünse de, uzun vadede konut fiyatlarındaki artışın aşağı ineceği tahmin edilmektedir. Özelikle Toplu Konut İdaresi ve TOKİ işbirliğiyle üretilen konutlar ülke genelinde konut açığını azalmasına katkıda bulunması nedeniyle önümüzdeki günlerde bu düşüşü hızlandıracaktır. Konut finansmanı sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesinin ön koşulu ekonomik istikrarın sağlanmasından geçmektedir. Bu sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte bizzat ekonomik kalkınmaya ve istikrar ortamına sistemin kendisi katkıda bulunacaktır.


Bu Yazı 2439 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar