Maraşlı Ökkeşler
..        

Güzel memleketimizdeki insan isimleri rastgele verilmiş isimler değildir.Türk Milleti İslam diniyle şereflendikten sonra 1000 sene boyunca çocuklarına en çok Mehmet,Mustafa,Ahmet,Hasan,Hüseyin,Ali gibi isimleri vermiştir.
Bilhassa Mehmet ismi her evde mutlaka bulunur hale gelmiştir.Daha da ileri giderek bu vefalı millet Askerine "Mehmetçik" demiştir.
Efendimiz (ASM)'e saygısını ve hürmetini bu sahada da göstermeye çalışmıştır.
Mehmet ismine bütün Anadolu'da sıkça rastlanır.Ama bazı isimler vardır ki belli bölgelerde daha fazla kullanılır.80'li yıllarda Hatay'ın Kumlu Kasabası'nda görev yaparken "Bostan" ismi garibime gitmişti.Benim bildiğim "Bostan" karpuz-kavun yetiştirilen bahçe demekti.Bazı bölgelerde "tohumluk" olarak bırakılan kart salatalıklara da bostan dendiğini duymuştum ama,insan ismi olarak sadece Kumlu'da duymuştum.
Kumlu'daki sevgili dostlarıma bu "Bostan" meselesini sorunca cehaletimi hoş görmüş ve hem bana Beyazıd-ı Bistami Hazretlerini anlatmış,hemde o mübarek velinin Kırıkhan'daki türbe ve uzlethanesine götürmüşlerdi.
Ben hala Bistami'nin mahalli söylenişi olan "Bostan" isimli dostları andıkça tebessüm ederim.
İleriki yıllarda "Bostan" isminin Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı'da, hatta Hatay'ın birçok yerinde kullanıldığını öğrenince halkımızın kadirşinaslığını takdir etmiştim.
Efendim Hatay'da Bistami isminin meşhur olması gibi -hatta ondan çok daha öte-Maraş'ta ÖKKEŞisminin namını duymuşsunuzdur.Hatta Maraş'tan başka yerde ÖKKEŞ ismini duyduğunuzu da sanmıyorum.-Acelemden Kahraman Maraş yazamadığım için Maraş'lı dostlarımın gücenmemesini istirham ediyorum.Onlar Kahraman olduklarını ismen-resmen değil canlarıyla,kanlarıyla,cismen ispat etmişler.-
Peki hiç merak ettiniz mi hangi Ökkeş'e binaen bu isim Maraş'ta meşhur olmuş?
Maraşlıların adına hürmeten çocuklarına Ökkeş ismini vedikleri mübarek zat,Efendimiz (ASM)'in sahabelerinden "UKKAŞE" (r.a) dır.
Ukkaşe (r.a)'ın Efendimiz ile, kul hakkının ehemmiyetini ders veren ilginç bir kıssası vardır.
Allah Resulü veda haccından önce kimin kendisinde bir hakkı varsa onu ödemek istediğini ilan eder.
Kainat yüzü suyu hürmetine yaratılmış bir zatın haksızlık yapabileceğini düşünebilyor musunuz?Ama birisi çıkar"Ya Resulallah falan gazveye giderken atınızı kamçılamak için kamçınızı kaldırdığınızdabenim sırtıma gelmişti" der.
Başta Hz. Ömer (r.a.) olmak üzere Peygamber (ASM) dışında olayın canlı şahitleri bu usülsüz çıkışa çok sinirlenirler.Çünkü, olay istemeden ve ansızın olmuş basit bir olaydır.Ama Allah Resulü rehber insandır.Hiç alınmaz.Derhal kendisine de aynı şekilde vurulmasını ister.
Ancak muhatabın bir isteği vardır:
"Ya Resulallah siz benim sırtıma vurmuştunuz" der.Efendimiz (ASM) hemen sırtını döner.Sahabeler isyan eder. Herbiri hak dava eden sahabenin ayaklarına kapanarak:
"Gel bana on kırbaç vur"
"Gel bana yüz kırbaç vur ama Allah resulüne dokunma.O'na nasıl el kaldırırsın,ne kazanacaksın?" diye feryat ederler.
Olay herkesin yüreğini yarumar etmiştir.Allah Resulü (ASM) ise gayet soğuk kanlıdır.Olayın akışına mani olmaya çalışan güzide sahabelerine müsaade etmez ve muhatabına kamçıyı uzatarak vurmasını söyler.Muhatabı,donuk bakışlarını ayaklarının üstünden kaldırmadan:"Ya resulallah o gün benim sırtım çıplaktı" demez mi?Allah Resulü sırtını açmaya davranırken diğer sahabeler hıçkırıklarla feryatlarla dolu yalvarmalarını artırırlar.
Bütün tepki ve isyanlara rağmen Efendimiz (ASM) sırtını açmıştır. İşte o sırada bütün sesleri bastıran bir hıçkırık duyulur.Hak dava eden sahabe birden hıçkırarak Efendimizin mübarek sırtına sarılır ve öper.
Olayın başından beri güçlükle tuttuğu göz pınarları üzerindeki hakimiyetini kaybederken sesine de sınır koyamaz.
"Sana kalkan eller kırılsın Ya Resulallah ben sana el kaldırmaya cür'et edebilirim?Benim niyetim hak almak falan değil...Ama iki kürek kemiğiniz arasındaki nübüvvet mührünü dünya gözüyle görmeyi çok arzu ediyordum.Bu olayı vesile etmek istedim.Anam babam sana feda olsun,affet Ya Resulallah."
Bütün sahabeler az önce öfke ile baktıkları kardeşlerine hayret ve hayranlıkla bakmaktadırlar.
İşte bu mübarek sahabe Kahraman Maraş'ta yatan UKKAŞE (r.a.) hazretleridir
Allah'ın selamı Efendimiz (ASM) ve Ashabının üzerine olsun.Mevlam bizi onun şefaatinden mahrum etmesin.Amin.


Bu Yazı 3587 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar