ÖRNEK BABA
..        

Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir.Büyük mükâfat Allah katındadır.*1
Şüphesiz evliliğin en güzel mükafatı netice-i itibariyle imanlı, ahlaklı, terbiyeli, mümtaz evlat sahibi olmaktır. Tek başına böyle bir temenni ya da gönlümüzün isteklerinin kendiliğinden oluşmayacağını hepimiz bilmekteyiz. Tabi ki kendiliğinden kereste mobilya, deri, ayakkabı olamaz. Bunun için iyi bir ustanın elinden geçmesi gerekir. Oysa bir ördek yavrusu doğuştan yüzmeyi bilir ya da bir kuş yavrusunun beynine uçma programı Allah tarafından yüklenmiştir. Zamanı geldiğinde hiçbir uçma eğitimi almadan kendiliğinden uçmaya başlar. Diğer varlıklara nazaran en güzel şekilde yaratılan insan; Yavrusunun yaratılış gayesine uygun bir kişi olması ise uzun bir uğraşa, çok emeğe ve iyi bir eğitime ihtiyaç gösterir. Çünkü eşref-i mahlukat olmak uzun bir sürecin (sabrın) ürünüdür. “ Biz insanı en güzel biçimde yarattık” * 2
İyi bir eğitimden geçmediği ve Rabbini tanımadığı zaman yer yüzünün en kötü varlığı oluveriyor. “Sonra onu aşağıların aşağısına en kötü yere gönderdik”* 3
Yukarıdaki Ayeti Kerimeden anlaşılıyor ki mallarımız ve çocuklarımız birer imtihan sebebi, bizim iyi ya da kötü, cennet ya da cehenneme gitmemizde en önemli unsurlardan birisi çocuklarımız İslâm fıtratı üzerine doğan bu çocuklara karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirirsek hem kendimizi hem de neslimizi cehennem azabından korumuş olacağız; aksi takdirde hem dünya hem de ahiretimizi karartmış olacağız.
İyi bir eş seçimiyle yuva kuran baba aşağıda sayacağımız altı güzel hasletle çocuklarını en iyi şekilde yetiştirebilir.
1- Örnek Yaşantı : Yeni doğan çocukların iyi birer taklitçi olduğunu hepimiz biliriz. Birinci evresinde çocuğun büyüklerin hareketlerinin aynısını yapmaya çalıştığını bir şekilde gözlemlemişizdir. Çocukların bu taklidi yaşantısı muhtemelen beş, altı yaşlarına kadar devam eder.Bu taklit baba ve çocuk arasında temeli sevgi olan bir bağ oluşturur.Madem ki çocuklarımız ilk altı yılında her şeyimizle bizi taklit ediyor; o zaman biz de özü sözü ve işleri uyumlu baba örnek baba olmak zorunda değil miyiz? “Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah yanında şiddetli bir buğza sebep olur”*4 Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: İnsan kıyamet günü cehenneme atıldığında eşeğin değirmen tozunda kıvrandığı gibi karnı üzerinde kıvrandığında cehennem ehli toplanır, ve ona derler ki ya! falan sen dünyada iyiliği emredip kötülükten men eden birisi değil miydin? Der ki: Evet ben iyiliği emreder ama onu yapmazdım. Kötülüğü nehyeder ve onu yapardım.*5
Efendim altı yaşında bir kız çocuğu suç makinesi olmuş defaatle emniyet güçleri yakalamış ama yine yapmış. Bu masum günahsız yavru bu kötülükleri mutlaka büyüklerinden öğreniyor , ya da büyükler (anne-baba) tarafından bu işe zorlanıyor. Bugün çevremizde yapılan hangi kötü davranış küçükler tarafından icat edilmiş acaba verebileceğimiz bir örnek var mı? Yok elbette. Her kötülüğü şu masum gençliğin karşısında bizler yapar, o kötülüğü kendimize hoş sayar, ama bizleri örnek alan o masum yavrular yaptığı zaman kıyameti koparırız. Küçüklerin karşısında sigara içeriz, onlar bizi örnek alıp içerse yargılamadan cezasını anında verir hemen döveriz. Daha binlerce kötülüğü kendi nefsimize ve yaşımıza uygun görüp yapmaya devam edersek emin olun ihtiyarlığımız da ölüm esnasında sonumuzda hayır ve iyi olmayacağı aşikar ve kesindir.
2-Şefkat ve Sevgi: Yaşadığımız çevreye baktığımızda belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey doyasıya sevmek ve sevilmek Anne ve babalar gayri İslam-i örf ve adetlerini yenip çocuklarını bağırlarına basıp sevebilselerdi. Onlara sevgi,şefkat ve merhameti aşılaya bilselerdi. Yüce Peygamberimiz (S.A.V) Rahmet Peygamberi insanlığa sevgi ve kardeşliği öğreten “Büyüğünün haklarını bilmeyen ve küçüğüne merhamet etmeyen bizden değildir,”buyurmuştur. Çocukları çok seven, onlara zaman ayıran Hz. Muhammed sevgisini onlara izhar edişi asla o küçük yavruları korkutmamıştır. Üsame İbn Zeyd şöyle rivayet etmiştir: Hz Muhammed torunları Hasan ve Hüseyin için şöyle dua ederdi: “Allah'ım o ikisini çok seviyorum. O ikisini bana sevdir.”*6
Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste İkrag İbn Habis Peygamber efendimizi Hasan'ı öperken görür ve kınayarak şöyle der: Benim on çocuğum var. Şimdiye kadar hiç birisini öpmedim. Bunu duyan Peygamberimiz şöyle buyurur: Merhamet etmeyene merhamet edilmez! *7 Enes İbn Malik: Çocuklara karşı Hz. Muhammed'den daha merhametlisini görmedim. İşte Hz. Muhammed'in ashabının önünde çocukları bu denli sevmesi ve onlara şefkat göstermesi çocuk terbiyesinde açık bir işarettir. Bu işareti görür ve o yoldan giderek insanlığın kurtulmasına da vesile oluruz.
3-Adalet: Birden fazla çocuğu olan aileler Peygamberimizin şu sözüne kulak vermek zorundadır. “Çocuklarınıza verdiğiniz, dağıttığınız şeylerde mutlaka adil davranınız”* 8 Çocuklarımız arasında adalet ve eşitliği sağlayamazsak mutlaka o ailede haksızlık ve fesatlık duyguları kök salacak, bu hastalık aileyi ve toplumu bozacaktır.Peygamberimiz buna işaret ederek başka bir hadiste şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki Allah teala kendi aranızda adaletli olduğunuz gibi çocuklarınız arasında da adaletli olmanızı sever.” *9 Bizim çocuklarımıza karşı yapacağımız fiili ya da sözlü ayrım onlarda adalet duygusunu zedeleyecek,yerine buz, fesat ve intikam duygularını yerleştirecektir. Bizler küçük ya da büyük çocuğumuzu davranış ve sözlerimizle biri birinden ayırmamalıyız.
4-Çocuklarımıza Zaman Ayırmak: Şüphesiz sekiz yaş ve üstü çocuklar ebeveynlerin kendilerine zaman ayırmalarını onlarla birlikte sohbet etmelerini arzu ederler. Bizler en çok israflı kullandığımız vakitlerimizin bir bölümünü mutlaka çocuklarımıza ayırmalı ve onları dinlemeli onlara ve fikirlerine önem vermeliyiz. Çünkü bu yaş çocukları dünya işlerini kendi idrak ve akıllarıyla anlayamazlar. Ancak gördükleri ve işittikleriyle sevgiyle onlarla beraber olmayla anlarlar. Mutlaka çocuklarımıza zaman ayırmalı ve onlarla hoş ve güzel vakitler geçirmeliyiz.
5-Çocuklarımızı daima güzel ve iyi olan şeylere yönlendirecek ve kötülüklere kol kanat gerip korumaya çalışacağız.
6-Hayır Dua yapmak yüce yaratıcıya el açıp evlatlarımız için Hayır Dualar yapacağız.Çünkü babanın evladına duası Allah indinde en makbule değer dua dır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “ Mutlaka Allah indinde en makbul dua babanın evladına yaptığı dua dır.” *10 Zira Peygamberlerin dedesi Hz. İbrahim (A.S) çocukları için hayır dualar yapmadı mı? “ Hatırla ki İbrahim şöyle demişti: Rabbin bu şehri (Mekke'yi) emniyetli kıl bizi ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.” *11 İhtiyar olduğum halde bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamd olsun! Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.*12 Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti. Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. İnanıyorum ki sen duayı hakkıyla işitensin dedi 13* Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda azıcık menfaatler için ulvi değerlere nasılda sırtımızı döndüğümüzü anlamamamız mümkün değil. Ne olurdu hiç vakit ayırmadığımız yavrularımıza bari “DUALARIMIZI” eksik etmesek….


Bu Yazı 2446 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar