Öğrenci Rehberi
..        

VERİMLİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
1. Çalışma ortamının verimli çalışmaya uygun olmasını sağla.
2. Soğukluk ve sıcaklık iyi ayarlanmalı, gürültüden uzak olmalıdır.
3. Çevrende seni meşgul edecek şeyler bulunmamalı.
4. Kendini masaya oturmaya mecbur et. Sağda solda vakit geçirme.
5. Çalışırken gerekli olan kitap, defter, kalem, silgi, sözlük, ansiklopedi gibi malzemeler önceden hazırla.
6. Çalışma masasını gereksiz malzemelerden arındır.
7. Not alarak çalış. Aldığın notları daha sonra
tekrar et.
8. Konuların önemli taraflarını not aldıktan
sonra bu notlardan ders çalış.
10. Her saat 5-10 dakikalık teneffüs yap.
11. Uzun ve zor konuları bölümler halinde çalış.
12. Her gün düzenli çalış. Konuları biriktirip yığma. Bir konuyu 10 saat çalışacaksan, bir oturuşta 10 saat çalışmak yerine, ayrı ayrı zamanlarda 10 saat çalış.
13. Ödevleri ve konuları günü gününe yap. Sonra yaparım diyerek erteleme.
14. Çalışırken uykun gelirse çay veya kahve içerek uyuşukluğunu gider. Arada bir meyve yemek, başka içecekler de uykuyu dağıtır.
15. Bütün dikkatini dersine ver. Bir alanda başarılı olmak için kendine bütünüyle işine ver. Yarım yamalak ilgi, yarım yamalak çalışma veya işin ucundan tutmayla önemli işler başarılamaz.
16. Ders çalışırken radyo, teyp, wolkmen, televizyon dinleme. Sakin ve gürültüsüz bir ortamda çalış.
17. Derslerine iyi çalış.
Bize değer kazandıran, yaptığımız işlerdir.

ZAMANI VERİMLİ KULLANMA PRENSİPLERİ
1. Uygulanabilir bir plan yap. Zayıf yönlerini tespit et. Planı uygula ve zamanı verimli kullan.
2. Çalışmaların yeterliliğini saat ile ölçme. Harcadığın zaman değil, elde ettiğin sonuç önemlidir.
3. Günlük hedefler belirle. Zamanı dilimlere ayırarak kullan!
4. Belli bir süre çalıştıktan sonra dinlen.
5. Gereğinden fazla titiz ve mükemmelci olma.
Dersini ve işini sırasıyla yapmak ve bitirmek,
çok iyi yapacağım endişesiyle bitirememekten
önemlidir.
6. Önemli işi, acele yapılması gereken işten ayır.
7. Karar vermek için vakit kaybetme. Hemen harekete geç.
8. Kararlı ol. Eninde sonunda yapmak zorunda olduğun dersi, erteleme, geciktirme.
9. Bir dersi bitirmeden başka birine geçme. Tamamlanmamış iş, başlanmamış iştir.
10. Gerektiği zaman dostlarına
ve arkadaşlarına zamanım yok,
hayır demesini bil.
11. Zamanını başkalarına çaldırma.Tembellik yaparak planları erteleme.
12. İradeni güçlendir ve planlarını kararlılıkla uygula ki başarılı ve mutlu olabilesin.
NASIL ÇALIŞALIM?
1. Yatarak, bir yere dayanarak ders
çalışmak verimsizdir. Vücut bir şeyden
rahatsız olmamalı.
2. Kendi öğrenme yöntemini belirle. Her insanın bir öğrenme biçimi vardır. Kimi insan:
a. Sesli okuyarak,
b. Kimi sessiz okuyarak,
c. Kimi yazarak,
d. Kimi şema yaparak,
e. Kimi okuduğu metnin altını renkli veya fosforlu kalemle çizerek daha iyi öğrenir.

3. Zor parçaları bölerek ve küçük parçalara ayırarak çalış.
4. Dersi derste öğren. Ders dinlerken not tut. Anlatılanların tümünü yazma. Anahtar kelimeleri not tutman yeterli.
5. İyi not tutmayı öğren. Kısaltma yap. Mesela sesli harflerden vazgeç. Böylece % 90 oranında gereksiz şeyleri not almaktan kurtulursun.
derslerine düzenli çalış.
derse katıl.
günü gününe ders çalış.
ders dinlerken öğretmenin neye önem verdiğine dikkat et.
Dersi dikkatle dinle.
BAŞARI PRENSİPLERİ

1. Hedef belirle ve yola koyul. Önümüze elbette engeller çıkacaktır. Onları aşmanın mutlaka bir yolunu bulmalıyız.
2. Asla kimseyi suçlama. Bunu bir faydası olmaz.
3. Kimseden yakınma. Eksikliği kendinde ara. Başkasını düzeltemezsin. Düzeltebileceğin kişi, kendinsin.
4. Sızlanma ve mazeretlere sığınma.
Hiçbir mazeret, yapılmayan işin yerini tutmaz.
5. Sorumluluğunun farkında ol.
Riski göze al.

6. Kendine güven. Bu tavrın, başkalarının da sana güven duymasını sağlar.
7. Yeteneklerini sonuna kadar kullan. Yılma, üşenme, pes etme! İnsanın öğrenme gücünün sınırı yok.
8. Derslerini iyi öğren, bildiklerini hayata geçirmek için çalış.
Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav):
“ İstediğinizi öğrenin; fakat bildiklerinize göre hareket etmedikçe ilmin size hiçbir faydası olmaz.” buyurur.
9. Sadece kendin için değil, başkalarına faydalı olmak için de çalışmalısın.
10. Arkadaşlarınla yardımlaş. Takım çalışması başarı getirir.

İYİ PLANIN ÖZELLİKLERİ
1. Çalışma saatleri belirlenir.
2. Dinlenme saatleri belirlenir.
3. Önce zor işler plana alınır.
4. Planın verimli olabilmesi için farklı çalışmalara yer verilir. Meselâ matematikten sonra Türkçe, sosyal bilgiler, biyoloji gibi bir derse çalış. İki zor dersi arka arkaya çalışmamalıdır.
Plan, görülebilir bir yere asılmalıdır.

NASIL DAHA İYİ HATIRLARIZ?
Öğrenilen bilgileri daha iyi akılda tutmak için:
1.Bilgiyi öncelikli hale getir: Önemsersen, son defa tekrarlarsan öncelikli hale gelir.
2. Bilgiyi yakınlaştır: İnsan en son yaptıklarını ve öğrendiklerini daha iyi hatırlar.
3. Bağlantı kur: Bilgileri başka bildiklerinle karşılaştır, ilgili hale getir.
4. Göze çarpıcı hale getir: Renklendir,
tuhaflaştır, şematik hale getir.
5. Tekrarla : Belli periyotlarla tekrarla. Önem ver. İnsan önem verdiği bilgiyi unutmaz.

UNUTMAMAK İÇİN BİLGİYİ KULLAN
1.Öğrendiklerini arkadaşına anlat.
2. Bir sayfaya yaz.
3. Şematik hale getir.
4. Resimle!
5. Hafızandan tekrarla, üzerine düşün!
6. Çalışırken tatilde olduğunu düşün.

Balzac:
Ben dinlenirken çalışırım,
çalışırken dinlenirim.”
BAŞARACAĞINA İNAN
Başaracağına mutlaka inanmalısın. Başaracağına inanmayan çalışmaz ve tabii ki başaramaz. İnanmak şart.
Başarı, inançla kesin kes bağlantılıdır. Olimpiyatta derece alamayacağını düşünen bir sporcuyu kim başarılı yapabilir? Kazanamayacağını zanneden takım, maça asılmaz. Ama inanç, hırs ve azimle maça asılan mutlaka kazanır.
İnanan insan, sinir sistemini, düşünce biçimini ona göre çalıştırır. İç kaynaklarını harekete geçirir. Kendine ilham ve güç verecek kaynakları da harekete geçirir.

Deha dikkati değil, dikkat dehayı doğurur. Kendini başarıya ada.
1. Akşam yatarken çalış. Dersin rüyasını gör. Daha iyi hafızada kalır. Öğrenmeyi en az etkileyen durum uykudur.
2. Sabah erken kalkıp çalış. Hafıza temizken akılda kalan bilgiler, daha iyi hatırlanır.
3. Önem ver, tekrarla. Kendini başarıya ada.

YARINI KURTARMAK İÇİN
Yarınlar bizim olsun diyen çok çalışmalı. Amerikalı, Japon, Alman gençlerle yarışmalı.
Yarını kucaklamak isteyen bir genç:
1. Mutlaka bir işi dünya çapında yapmalı.
2. Üniversite veya yüksek okul bitirmeli veya bir meslek öğrenmeli.
3. En az bir yabancı dil bilmeli.
4. Büyük ideallere ve hedeflere sahip olmalı.
5. Takım çalışması yapmalı.
6. İnsanlarla iyi iletişim kurmalı.
7. Öğrenme yeteneğini geliştirmeli ve öğrenmenin süreklilik istediğini bilmeli.
8. En büyük meziyetin çalışmak olduğunu bilmeli.
9. Problemler karşısında yılmamalı, çözüm üretmeyi öğrenmeli.
10. Sırf kendisi için değil, insanlara faydalı olmak için çalışmalı. İyi bir insan, iyi bir Müslüman, meyve ağacı gibidir. Meyveli ağaç, başkasına fayda verir.

DERLEYEN : SAİD ÖZDEK


Bu Yazı 2113 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar