Öğrenmek Zevk Verir
..        
Öğrenmek beynin gıdasıdır ve insana zevk verir. Cahillik başlı başına ıstıraptır. Öğretmenlik, “öğrenmeyi eğlenceye dönüştürebilme sanatı”dır.
Beyin, bir öğrenme makinesidir. Elektrikli süpürge nasıl tozu emerse, beyin de bilgiyi öylesine yutar. İnsan beyni, öğrenmek için yaratılmış. Nasıl ayak yürümek, el tutmak, dil tatmak, göz görmek için yaratılmışsa, beyin de “öğrenme makinesi” olarak yaratılmıştır.

Yeni doğan çocuğun beyni, yetişkin bir insan beyninin yarısı kadardır. Çocuk, ömür boyu kullanacağı hücre donanımıyla dünyaya gelir. Beynin büyümesi, sinir hücreleri arasında sinir ağları örülmesine ve bu ağların sıklığına bağlıdır. Hücreler arasında bilgi akışını sağlayan sinir ağları, saniyede 110 metre büyüyebilir. Dokunma, duyma, görme organları vasıtasıyla beyne iletilen uyarılar, sinir hücreleri arasında ağların örülmesini sağlar ve bu suretle beyin gelişir.

Anne baba, çocuğun beyin gelişiminde çok önemli rol oynar. Beyin gelişimini öğretmen tamamlar. Okulda öğretmen, basit bilgiler öğreterek derslere başlar. Beyinde önce basit öğrenme mekanizması kurulur. Daha sonra adım adım bu mekanizma gelişir; karmaşık ve zor bilgiler de öğrenilir. Sonra sonra beyin, çok daha kompleks bilgileri ve problemleri de öğrenir.

Beyin, kolaydan zora doğru öğrenir. Zor ve karmaşık şeylerden başlanırsa öğrenme gerçekleşmez. Uyarılar önce basit yapılanmalar oluşturur, küçük oranda sinir ağı sistemleri kurulur. Daha sonra büyük sinir ağı sistemleri örülür. Basit sinir ağı sistemi, karmaşık yapılanmayla karşılaşırsa öğrenme gerçekleşmez. İlkokul birinci sınıf öğrencisine integral hesapları anlatılırsa çocuk bir şey anlamaz.

Birinci sınıf öğrencisi, bir saat integral, bir saat da basit hesapları öğrensin. Çocuk, basit hesapları öğrenir, integral dersini öğrenemez. Beyinde oluşan basit bilgi ağı sistemi, karmaşık bilgi sistemiyle karşılaşırsa öğrenme gerçekleşmez.

Beyin, üzerinde çalışabileceği ve hazmedebileceği bilgiyi öğrenir. Meselâ önce dilin basit kurallarını ve yapısını öğrenir. Çünkü beyin, basit sistemleri öğrenmeye müsaittir. Zamanla beynin anlama kapasitesi gelişir ve olgunlaşır. İleride bahsedilecek olan “kritik süreç,” dil gelişiminde önemlidir. Beyinde dil dosyasının erken zamanda açılması çok önemli bir avantajdır. Çocuk, dili 12-13 yaşlarına kadar öğrenememişse bundan sonra hatasız bir şekilde dili konuşamaz. Bu sebeple yabancı dil eğitiminin 12-13 yaşından önce başlaması gerekir. Bir dili iyi öğrenen çocuk, ikinci bir dili daha kolay öğrenir; çünkü beyin, yeni bilgileri eski bilgilerle karşılaştırarak öğrenir. İnsan bir dili biliyorsa, yeni öğrendiğini onunla karşılaştırır ve daha kolay öğrenir. Çocuklar, karmaşık dil yapısını beyinlerinde oluştururlar.

Kelimeleri hafızalarına alır ve dil bilgisi sistemini kavrarlar. Yetişkinler, karmaşık sistemleri öğrenme ve dil bilgisi sistemini öğrenmede çocuklar kadar yetenekli değildir. Çocuk beyni, öğrenmeye ve beyinde öğrenme sistemleri kurmaya çok elverişlidir.
Doğru bir öğretme sistemi takip edildiği takdirde beyin hem öğrenir, hem gelişir, hem olgunlaşır... Üstelik bunlardan zevk alır. Öğrenmek, dünyanın en çok mutluluk veren olaylarından biridir.

Ödülü, başarıyı ve beceri kazanmayı düşünerek çalışmak insana zevk verir. İnsan zevk aldığı bir şeyi daha çok yapar, yani daha fazla öğrenir. Daha fazla öğrenen, daha bilgili ve becerikli hâle gelir. Becerikli insan, daha verimli ve daha başarılı olur. Başarılı insan daha fazla ödül ve ücret alır. Daha fazla ödül ve ücret alan elbette daha mutlu olur. Motivasyon, istek, çalışma, başarma ve mutluluk, birbirini doğuran ve besleyen bir çembere benzer. Biri ötekini destekler. Biri, ötekisiz olamaz. Bu çembere “mutluluk çemberi” denir.
Bunun tersine “şeytan üçgeni” denir ki ümitsizlik ve motivasyonsuzluk, korkuyu doğurur. Öğrenememekten korkan, çalışmaz, kendini işe ve derse vermez. Kendini öğrenmeye vermeyen, öğrenemez ve yeteneklerini geliştiremez. Yeteneklerini ortaya koyamayan, başarısız olur. Başarısızlık, insanın kendine verdiği cezadır. Başarısız insan mutsuz olur.
Bu Yazı 3031 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar