Ölmeden Önce
..        

İslam akidesinin temel esaslarından birisi olan ahirete iman Dünya hayatında huzur ve barışın ana sigortasıdır.Zira kendisine verilen her türlü nimetleri inkar ederek huzur ve güven zedelemeye çalışan inkarcılara elbette hesap sorulacaktır. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu yada kim zerre miktarı kötülük yapmışsa onun karşılığını mutlaka ahiret gününde görecektir.” 1
Yani intikam alıcı olan Allah (c.c) kendime ,Rasülüme, Meleklerime ve mümin kullara inançlarından dolayı savaş açanlardan intikam alacaktır. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler, kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı böyle cezalandırırız. Onlar orada “Rabbimiz!Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim.” Diye bağrışırlar. O zaman onlara: Size düşünecek kimsenin düşünebileceği, öğüt alabileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcıda gelmişti.(Fakat inanmadınız.) öyle ise tadın azabı; zalimlerin yardımcısı yoktur. Deriz” 2
Kendilerine uyarıcı gönderilmesine rağmen; defteri soldan verilen solcular; ne yazık ki o solculara! Büyük günahları işlemekte ısrarla inat edenler ”Biz öldükten toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi bir daha dirileceğiz? Önceki atalarımız da mı? (Ey Muhammed) De ki: “şüphesiz öncekilerde, sonrakilerde belli bir zaman belli bir anda toplanacaklardır. Sonra siz, Ey sapıklar, yalancılar! Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınız hep ondan dolduracaksınız. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.Hem de susamış develerin suya saldırdığı gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde inkarcılara (Solaklara) sunulacak ziyafet budur. 3
Cennet ehline “Bize biraz su ve Allah (c.c) size verdiği rızklar dan biraz da bize gönderin diye seslenirler. Onlarda (Cennet ehli) derler ki: Allah, dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatı kendilerini aldatmış olan inkarcılara cennet nimetlerini haram kılmıştır” 4
Ahiret inancını inkar ederek dünya zevklerine dalan bununla kalmayıp inanan insanları tahkir edip onlara her türlü maddi ve manevi baskı uygulayan kimselerin hali yukarıda açıklandığı şekilden başka olmayacaktır. Ahiret inancının ana temeli insanı tüm temel haklarıyla birlikte koruyarak yaşadığı mekanda huzur ve barışı sağlamaktır.Böyle bir huzuru sağlamada beşeri sistemlerin aciz kaldığını ve iflas ettiğini güncel izlediğimiz televizyon haberlerinden an be an teessüfle öğrenmekteyiz. Kız yüzünden erkek arkadaşını tabancayla vuran genç yada para için kendi öz annesini kesmekten ürpermeyen torun veya kız evlatlarına sözünü geçiremeyen ebeveynlerin içine düştükleri durum ve neticesinde işlenen namus cinayetleri İmanımızı, ahiret inancımızı yeniden sorgulamak ve Rabbimize yeniden iltica etmek için geçerli mazeretler değil mi? Gerçekte insanı şekillendiren, ona yön çizen kişilik ve kimliğini kazandıran önemli unsurlar vardır. İyi bir aile terbiyesi almış eğitimli vasfı olmasa da iyi bir toplumda yaşayan kimse de basit yanlışlarla bozulmaz. Devletler sistemlerini kurarak milletlerine huzur ve barışı sağlamak adına en son teknolojik araçları da kullanarak hizmet vermeye çalışsa da her bireyin başına bir adet polis yada jandarma dikme imkanı olmadığı için yada o imkan olsa bile suç işleme meyli olan insanlara ne dense mani olamamaktadırlar. Oysa tüm bunların yanında her insanın kalbine iman ve ahlak yerleştirebilseydik şüphesiz kötülük sadece şeytan kendisinde kalacak ve bir hastalık kimseye bulaşmayacaktı. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişiye mümkün mü bir fenalık yaptırılsın. Bırakın bunları komşusu aç yatarken gerçek mümin başını yastığa koyabilir mi ki? Yeryüzünde pervasızca fitne ve fesat çıkarsın. Yüce Allah (c.c) “Ey İman Edenler! (Öyle bir hitap ki Tüm insanlara değil) sadece Allah'a iman edenlere yani Müslüman kullara bir sesleniş) Allah’tan ona yaraşır şekilde korkun.(Allah (c.c) yaraşır şekilde korkmak onun tüm emirlerini yerine getirerek ve aynı zamanda yasaklarından kaçmakla mümkün olur. Aksi halde bende Allah tan korkarım demekle bu iş olmayacağı Ayeti Celi leyle beyan edilmiştir.) ve ancak Müslümanlar olarak ölün. 5
Başka türlü Allah'ın gazabından kurtulmanın yolu var mı ? inkar edenler :“Rabbimiz! cinlerden ve insanlardan , bizi saptıranları göster ; onları ayaklarımızın altına alalım da altta kalanlardan olsunlar” derler. İnkar edenler, 6
Ateşe sunuldukları gün onlara: Dünya hayatınızda sizin için güzel olan her şeyi harcadınız, onların zevkini sürdünüz; ama bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızın ve yoldan çıkmanızın karşılığında aldatıcı bir azap göreceksiniz; denir. 7
Yüzleri ateşe çevrilip çevrildiği gün “ Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygambere de itaat etseydik “ derler. Ey Rabbimiz biz, reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar “derler.8
O gün gelip çattığında bunları söylemenin pişmanlık duymanın kimseye faydası olmayacak. Henüz son nefeslerimizi vermeden akıllarımızı başımıza alıp temiz toplumun gelişmesi için çalışmış olsak hem Dünyamızı hem de Ahiretimizi (Ebedi hayatımızı ) kurtarabiliriz. Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenen, öğreten yada kulak verip dinleyenlerden olmak zamanındayız.Aksi takdirde şeytanın ve nefsimizin esaretinde kötülüklerin, fenalıkların aktörü oluveririz. Neticesinde yakıtı insanlar ve taşlar yiyeceği zakkum içeceği kan ve irinden oluşturulmuş cehennem ateşine düşmekten kurtulamayız. Ahirete ramak kalmışken elimizde fırsatlar varken toplum değişirse bende değişirim başımızdaki büyükler iyi olursa bende iyi olurum hastalığını bırakıp önce nefsimizi değiştireceğiz neden mi?Çünkü Allah( c.c) öyle istiyor. Peygamberimiz sizden biri bir kötülük gördüğü zaman önce eliyle müdahale etsin;buna gücü yetmezse dili ile müdahale etsin; ona da gücü yetmezse kalbi ile buğz etsin ,bu imanın en düşüğüdür .
Toplum bu şekilde oto kontrol sistemini kurarsa kimin haddi neymiş yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmak;Allah ve Rasulune savaş açmak…. n

DİP NOT:1.Zilzal Suresi. 7-8 2.Fatır Suresi.36-37 3.Vakıa Suresi. 41ila56 4.Araf Suresi.50-51 5.Ali İmranSuresi.102 6.Fussilet Suresi.29 7.Ahkef Suresi.20 8.Ahzap Suresi.66-67


Bu Yazı 1770 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar