ŞEHZADE KÜLTÜR MERKEZİNDEN MUHTEŞEM BİR ESER
..        

Kıymetli dostlar, Şehzade Kültür Merkezi tarafından; kainatın Onun hatırına yaratıldığı, yaratılmışların en mükemmeli, mahlukatın en şereflisi, Cenab-ı Hakkın habibi ve alemlere rahmet olan Efendimiz Hz. Muhammed (sav) hakkında çok güzel bir kitap yayınlandı.
Tefekkür Dergisi'nin yayın ekibinde yer alan Dr. Resul ÖZTÜRK, Prof. Dr. Adem TATLI, Dr. Veli SIRIM, Dr. Burhan SABAZ, Halil SAĞLAM, Prof. Dr. Murat SARICIK, Doç. Dr. Şadi EREN, Dr. Süleyman KOYUNCU, Abdulkadir IŞIK, İlhan AYDIN, Mehmet PAKSU, Ahmet Faruk NİZAMOĞLU, Abdullah SAĞLAM, Ali Erkan KAVAKLI gibi çok değerli ilim ve fikir erbabı tarafından hazırlanan kitapta efendimiz (sav) in şahsı manevisinin mahiyeti ve ihtişamı anlatılmaktadır.
Bütün okurlarımıza ve gönül dostlarımıza, bu eseri mutlaka okumalarını ve başkalarına da okutmalarını ısrarla tavsiye ediyoruz. Ayrıca sevdiklerinize en güzel ve en kalıcı bir hatıra olarak ta bu kitabı hediye edebilirsiniz
Kitabın muhtevasının bilinmesi bakımından, Sayın Ahmet Faruk NİZAMOĞLU' nun yazmış olduğu TAKDİM yazısını sizlere aynen aktarıyorum:
“Bilim Tekniğin baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda yeni icatlar, buluşlar insan yaşamını kolaylaştırsa da; bir o kadar sorunlar da çoğalıyor.
İleri teknoloji ürünü vasıta ve cihazların insan hayatına girmesi, aslında insanın kendi hayatına olan müdahale ve mücadelesini azaltmıştır. Üretim ve tüketim sistemlerinin insanı içine çekmiş olduğu yapısal özellikleri de ilave edersek; insanoğlu her geçen gün hızla makineleşmekte, robotlaşmakta ve hayatı monotonlaşmaktadır.
Bir taraftan üretim, tüketim ve ekonomik refah düzeyi artarken; diğer taraftan da insan ruhunun manevi tatminsizliği artmaktadır. İnsanoğlunun yaşadığı hayattan aldığı haz ve lezzet azalmakta; sıkıntı, stres, depresyon ve psikolojik rahatsızlıkların her türlüsü hızla çoğalmaktadır.
Üretim ve tüketimdeki hızlı artış; hem ham madde, doğal kaynak, enerji ve diğer üretim giderlerine olan talebi çok büyük boyutlara ulaştırmakta; hemde yeni tüketici kitleleri,yeni pazarlar bulmayı zorunlu kılmaktadır.
Yeni pazarlar ve yeni hammadde ve doğal kaynaklar bulma zorunluluğu, çağımızı bir savaşlar, zulümler, ateş, kan ve gözyaşı çağı haline getirmiştir.
Bugün insanoğlu, mutsuzdur, huzursuzdur ve kendini güvende hissedememektedir. Dünya barışı bozulmuş; öfke, nefret, kin, adavet ve düşmanlıklar olabildiğince çoğalmıştır. Haksızlıklar, tecavüzler, zorbalıklar, zulümler insanın temel haklarını ve insan onurunu yok sayan ölçülere varmıştır. Ahlaki çöküntü hızla yayılmaktadır. İnsanoğluna asla yakıştırılamayacak, rezil davranışlar, kötü alışkanlıklar sergilenmeye başlanmıştır.
İnsanoğlu genel bir sükut içerisine düşüyor. Yaşadığımız modern çağ, vahşetler, dehşetler ve bunalımlar çağı haline geldi.
Onun için bugün, Hz. Muhammed (sav) in getirmiş olduğu Kuran Nuruna iman hakikatlerine ve Resulullah (sav)ın sünneti seniyyesine, insanoğlunun her zamankinden daha çok ihtiyacı var.
İnsanoğlu, her gün biraz daha kaybetmekte olduğu, barışı, huzuru, dostluğu, kardeşliği, insani erdemleri, güzel ahlakı ve manevi haz ve lezzetleri tekrar kazanabilmek için; Hz. Muhammed (sav) i tanımaya, anlamaya, O'nu çok sevmeye ve O'na tabi olmaya yani onun sünnet-i seniyyesi istikametinde bir hayat yaşamaya muhtaçtır.
Çünkü, bütün zülümat ve cehalet karanlıklarını aydınlatan; her türlü kötülükleri yok ederek yerine güzellikleri ikame eden, eşrefi mahlukat, fahri kainat, rahmeten lil alemin ve rehber-i azam olan Efendimiz (sav) ve onun getirdiği Kuran nurudur.
Elinizdeki bu kitap, Hz. Peygamber (sav)i tanıtmayı ve Resulullah muhabbetini arttırmayı amaçlayan mütevazi bir çalışmadır.
Peygamber Efendimiz (sav) hakkında yayınlanmış binlerce eser mevcut. Efendimiz hakkında “şaheser” sıfatına layık eserler telif edilmiş. Ancak, ne kadar yazılsa, ne kadar anlatılsa yeridir. O'nun hakkında on binlerce değil, on milyonlarca güzel eser yazılmalı ve yayınlanmalıdır. Çünkü, insanlık O'nun Nuruna çok muhtaç!
Peygamber Efendimiz (sav) hakkında telif edilen eserler, daha çok efendimizin tarihçe-i hayatını yani siyer-i Nebi ile ahlak ve ibadet uygulamalarını konu almaktadır.
Biz konuya farklı bir yönden yaklaşarak; Hz. Peygamberin şahsı manevisine dikkat çekmek, şahsı manevisinin mahiyetini ve ihtişamını anlamaya çalışmak istedik.
Hz. Muhammed'in insanlık tarihinin kaydettiği en mükemmel, en büyük ve en mümtaz şahsiyet olduğu hususunda herkes hemfikirdir. Ancak Batıda ve Doğuda, Peygamber Efendimizin Risaletini göz ardı ederek, O'nu bir peygamber olarak değil de; başarılı dünyevi bir lider, bir dahi ve büyük bir komutan olarak lanse etmeye çalışan sinsi bir İslam düşmanlığı yapılmaktadır. İslam aleminde de, “temel İslami kaynak Kurandır. Muhammed' de bizim gibi bir insandı. Hadis okumak ve uygulamak zorunda değiliz” türü bir anlayış sinsice yaygınlaştırılmaya çalışılarak, alttan ata Allah, Kuran ve Resulullah düşmanlığı yapılmaktadır.
Bütün bu İslam aleyhtarı ve Hz. Peygamber düşmanlığı taşıyan fikir ve akımlara cevap niteliği taşıyan orijinal bir yaklaşım , Risale-i Nur külliyatında mevcuttur. Risale- i Nur'da Hz. Peygamber (sav) in şahsı manevisinin mahiyetine ve ihtişamına dikkat çekilmekte; münkir veya münafıkane itirazlar ikna veya ilzam edilerek, Resulullah muhabbeti arıttırılmaktadır.
Bu mütevazi çalışmada, Risale-i Nur'un getirdiği bakış açısı ile Peygamber Efendimizin Risaletinin mahiyeti araştırılmaya ve tanıtılmaya çalışıldı.
Kitap bir ekip çalışması olarak ortaya çıktı. Tefekkür Dergisi yayın ekibinde yer alan çok kıymetli yazar ve ilim adamlarımız, aynı yaklaşım ve üslup içerisinde, sürekli istişare halinde olarak kitabın farklı bölümlerini hazırladılar. Ekip çalışmasının kazandırdığı sinerji ve bereket ile çok kısa bir sürede kitap yayına hazırlandı.
İnşallah istifadeye, muhtaç gönüllerimizde Resulullah'A muhabbetimizin ziyadeleşmesine ve sünnet-i seniyye ye ittiba etmemize vesile olur.”
Ahmet Faruk NİZAMOĞLU


Bu Yazı 3195 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar