Sağlık Sisteminde Reform : Aile Hekimliği Sistemi Geliyor
..        

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Düzce'de başlatılan Aile Hekimliği uygulaması 2007'de Türkiye'ye yayılacak.
Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde , herkes birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için aile hekimlerine kaydolacak . Kayıtlar , il sağlık müdürlüğünce oturdukları bölge göz önünde bulundurularak yapılacak.
Herkes aile hekimi kontrolü altında olacak . 2500-3000 kişiye bir aile hekimi düşecek. Bir aile hekimi , sadece Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği çalışma bölgesinde hizmet verebilecek . Her aile hekimi , yanında en az bir aile sağlığı elemanı çalıştıracak . Aile sağlığı elemanı , hemşire , ebe , veya sağlık memuru olacak .
Hastalarına gerekli hallerde evde hizmet verecek olan aile hekimi , rehberlik edici ve koruyucu hizmetler sunacak . Yaşlı sağlığı , ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini de yürütecek aile hekimi, hastalarını periyodik olarak muayene edecek. Laboratuarı varsa temel tetkikleri de yapacak. Özürlüleri ve kronik hastalığı olanları gerekli sıklıkta takip edecek olan aile hekimi , küçük tıbbi operasyonlar dışındaki ameliyatları yapmayacak .
İlk kayıtta bu şansı olmayan vatandaşlar , sisteme geçildikten sonra hekim değiştirebilecek . Herkes , bölge içinde kalmak suretiyle aile hekimini serbestçe seçebilecek . Büyükşehir sınırlarındaki ilçelerde , kişi isterse bulunduğu ilçe dışından aile hekimi seçebilecek .Gezici sağlık hizmet bölgesinde oturanlara başka bir hekim kayıt olamayacak .
Bir aile hekimi , özel muayenehanesinde veya aile sağlığı merkezlerinde hizmet verebilecek . Aile sağlığı merkezlerinde her hekim için ayrı muayene odası ve gerekiyorsa laboratuvar odası bulunacak . Acil haller dışında her konuda önce kayıtlı bulunan hekime başvurulacak . Koruyucu , tanı , tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için artık hastanelere doğrudan başvurulmayacak . Aile hekiminin tedavi edemediği ya da tanı koyamadığı hasta , hastanelere sevk edilecek .


Bu Yazı 1617 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar