SiYONiZM VE KRALLAR
..        
Andolsun biz insanı, çamurdan(süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. Sonra onu sağlam ve emin bir karargahta( rahimde) nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi bir kan pıhtısı haline soktuk; Müteakiben, kan pıhtısını bir lokmacık et yaptık; Bu bir lokmacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir mahluk olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.1
Hakikat şudur ki hiçbir kabile yada ırk Yahudilerin iddaa ettiği gibi diğerlerinden üstün yada farklı yaratılmamıştır. Hahamların kendi elleriyle yazdıkları Tevratta geçen bir metinde tüm Yahudiler kandırılıp şu hayallere inandırılmaktadırlar. “ Tüm ecnebiler (Yahudi) olmayanlar önünüzde eğilecek ve sizin koyunlarınızı güdecek. Size ikram edilmek üzere mahsuller yetiştirecek. Lakin siz Rabbin huzurunda onun kahinleri olacaksınız; Diğer insanlar size hizmet için çağrılıp önünüzde eğildiğinde; Sizler de o insanların biriktirdiği servetlerini yiyecek ve onların krallarına (başkanlarına) hükmedeceksiniz.”2 İslamda hiçbir fert diğerinden üstün değildir.Üstünlük ancak takvadadır.Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. “ Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır.” İşte bu üstünlük Allah'ın risaletini yayma, O'nun emir ve yasaklarını yayma fırsatı diğer insanlardan seçilerek İsrailoğullarına verilmişti. Ama bu seçilmişlik sebebi onların ne ırkı, ne nesebi, ne rengi nede sülalesiydi. Dipsiz bir karanlıkta olan beşeriyete sunulacak davetiye şerefi olduğu gibi kendi içlerinde de büyük bir imtihan sebebiydi. İşte bu iki emir (seçilmişlik-imtihan) Kur'an'da şöyle dile getirilmekte: “ Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan ayetler verdik.”3 İsrailoğulları Allah'tan gelen vahiyleri değiştirmek ve dinlerini tahrip etmekle kalmayıp Şanı Yüce Allah'a noksan sıfatlar yakıştırarak Ul'u-l Azim peygamberlerini de katledip bu imtiyazı ve imtihanı kaybettiler. Kur'an bu gerçeği şöyle dile getirmekte: “ İsrailoğulları'ndan kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar, işledikleri kötülükten, birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür!” Eğer iddaa ettikleri gibi Allah'ın seçilmiş kulları olduklarını zanneden Yahudiler sözlerinde sadıksalar neden Allah'a kavuşmak için ölümü; Sevgililerine kavuşmayı temenni etmezlerde hala fitne ve fesat çıkartmakta, kan dökmekte ısrar ederler. Oysa Allah'ın gerçek dostları ahireti tercih eder, ona göre doğar, yaşar ve ölümün sevgiliyle buluşma günü olduğunu bilirler.
O zaman inkarcılara, isyancılara, zalimlere, bebek katillerine, yakıp-yıkmayı ibadet zannedenlere soralım ve diyelim ki madem ki sizler Allah'ın oğulları, dostları ve seçilmiş kullarıysanız neden ÖLÜMÜ temenni etmezsiniz? “ De ki: Ey Yahudiler! Bütün insanları bir yana bırakarak yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğuğnuzu sanıyorsunuz; Bu iddaanızda samimi iseniz haydi ÖLÜMÜ temenni edin (bakalım). Ama onlar yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilir. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. İşte o zaman var ya…”4
Büyük tefsir alimi İmam Kurtubî Maide Suresi ayet 18 : “ Yahudiler ve Hristiyanlar: “Biz Allah'ın oğullarıyız ve sevgilileriyiz” dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. O dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Şöyle tefsir etmekte: Ey Yahudiler Allah size azap edecekse O'nun Oğlu yada sevgilileri olamazsınız. Çünkü seven sevgilisine azap edemez. Şayet Allah size azap etmeyecekse sizler kendi kitaplarınızda (Tevrat ve İncil) kötü-fena şeyleri nefsinize helal sayıyor sonra kötülük işleyenlerin azap göreceğini kendi kitaplarınıza kendiniz yazıyorsunuz. İşte tam bunlar asılsız iddaalarınızın birer ispatı değil mi?5
Kur'an birçok ayetlerinde İsrailoğullarına verilen nimetlerden ve diğer insanlardan üstün oluşlarına işaret eder: “ Ey İsrailoğulları! Özellikle size verdiğim nimeti ve sizi (bir zamanlar diğer) insanlardan üstün kıldığımı hatırlayın.”6 Bu üstünlük Yahudiler'in iddaa ettikleri gibi değil zamanına münhasır bir üstünlüktür. Çünkü kendi içinden Peygamber gönderilen millet o anda diğer kavimlerden üstündü. Zira Cenab-ı Allah milletler arasında o kavmi ve o şahsı seçmiştir. Dolayısıyla önce peygamber sonra ailesi daha sonra da milleti bir şeref kazanmıştır. Elbette kendilerine peygamber gönderilen milletin üstünlüğü olduğu gibi sorumluluğu da fazladır. Yahudilerin bu sorumluluğu taşıyamadıkları, Kur'an'da birçok ayeti celileyle teyit edilmiştir.7Bazı İslam alimleri Yahudilerin diğer milletlerden yaşadığı dönemde üstün olma sebebinin kendilerine gönderilen peygamberlerin çokluğuna delalet etmekteler. Fakat bu gerçek aynı zamanda onların ne kadar çok yoldan çıktığının açık delilidir.
-Halil İbrahim Peygamber yaşadığı dönemde birçok imtihandan başarıyla geçer- Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i birçok kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince, “ Ben seni insanlara önder yapacağım” demişti. “ Soyumdan da önderler yap Ya Rabbi!” dedi. “ Ahdım zalimlere ermez ( onlar için söz vermedim)” buyurdu…
Sözün özü Yüce Rabbim hiçbir millete, soya, ırka yada renge üstünlük-imtiyaz vermemiştir. Üstünlük ancak takvadadır.
Bu gerçeği enaz Müslümanlar kadar bilen Yahudilere sormak lazım. Soyunuzdan gelen hangi peygamber bebek katili olmayı, yaşlıları, kadınları öldürmeyi, insanlara ve hayvanlara zarar vermeyi öğütledi de sizler bunu ibadet gibi yapıyorsunuz? Sizler bu çirkin davranışlarınızla olsanız olsanız esfele safilinden olursunuz.
Maalesef günümüzde Hristiyanlardan bir grup Yahudilerin üstün ırk olduğunu kabul etmekte ve her türlü devlet desteğini vererek Ortadoğu'da büyük İsrail devletini kurmaları için gayret sarfetmekteler Müslümanları da bu çirkef oyuna çekmek için inanılmaz planlar uygulamaktalar. Ey Yüce Rabbim başımızdaki büyüklerimizi zayıf düşürüp de bu çirkin oyunlara getirme. Başkanlarımızın başını başkalarının önünde eğdirme…..g 1-Mü/minün 11-14 2-Sefer Şağya Sahih 61 3-Duhan Suresi 32-33 4-Cuma 7-8-9 5-Tefsir Kurtubu C.1 S.216 6-Bakara 47 7-Bakara 61

Bu Yazı 2315 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar