TRAFİK SORUNU
..        

Trafik kazaları ülkemizin en önemli sorunlarından biri olup, ülke genelinde 1999 yılında 441 bin 693 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 113 bin 656 vatandaşımız yaralanmış, 4 bin 606 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. İstatistiklere göre son 40 yılda toplam 3.628.796 kaza meydana gelmiş, 191.551 kişi ölürken, 1.891.915 kişi yaralanmış ve 180 trilyon maddi hasar meydana gelmiştir. Türkiye'de istatistiklere girmeyenlerle, yaralı olarak kayıtlara geçtiği halde daha sonra ölenleri de eklersek, her yıl ortalama 10.000 insan trafik kazalarında kaybedilmektedir. Türkiye'de trafik kazaları, dünya ortalamalarına göre oldukça fazladır. 100 milyon taşıt içinde km.ye düşen ölüm oranı sıralaması ABD'de % 0.3, İngiltere'de % 1, Almanya'da % 1 iken Türkiye'de % 10'dur. Halbuki İstiklâl Savaşındaki şehit sayımız 10.885 kişidir. Diğer yandan Türkiye'de meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı terör yüzünden verdiğimiz kayıpları da çoktan geçmiş bulunmaktadır. Eğer bir ülke, bir topyekün savaşta veya terörde kaybedilen sayıda insanını her yıl trafik kazalarında kaybediyorsa bunun üzerinde ivedilikle durulması ve çok acil tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki rakamlar ülkemizdeki özürlü sayısı ve dolar bazında maddi hasarın milli ekonomiye olumsuz etkisi yönünden dehşet verici boyutlardadır. Sadece 1998 yılında meydana gelen trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti 1998 yılı rakamlarıyla 2 katrilyon 883 trilyon liradır.
Tüm taşımacılığın Amerika da % 27.29 u karayoluyla, % 38.3 ü demiryoluyla yapılırken, bu oran Almanya'da karayolu % 58.2, demiryolu % 22'dir. Ülkemizde ise taşımacılığın % 95 karayolu ve % 4 ü demiryolu ile, % 1 i de denizyolu vb. şekilde yapılmaktadır. Karayolu kullanımının yüksek olması ve ağır vasıta sayılarının çokluğu genel olarak trafik kazalarının artmasına neden olduğu gibi, kazaya karışan ağır vasıta sayısını, ağır vasıta kazalarındaki ölü ve yaralı sayılarını da artırmaktadır. Türkiye Trafik Eğitimini Geliştirme ve Kazaları Önleme Vakfı (TÜTEV)'nın verilerine göre; Türkiye'de meydana gelen kazaların yüzde 95'i, insan hatasından kaynaklanıyor. Bu kazalara son vermek için öncelikle trafik eğitiminin öneminin ve kaza riski bilincinin ülkedeki bütün insanların zihnine, hafızasına yerleştirilmesi gerekmektedir.

Kötü araç kullanma faktörünün yanında, taşımacılığın neredeyse tamamının karayolundan yapıldığı bir ülkede, elbette ki kazalar da kaza olmaktan çıkıp, katliam boyutlarına ulaşacaktır. Meydana gelen trafik kazalarının her geçen gün artmasının nedenlerinin başında, uygulanabilir bir ulaştırma planının olmamasının yanı sıra meydana gelen kazaların gerçek sebeplerinin saptanmaması da gelmektedir. Gerçek nedeni saptanamayan bir oluşumun ortadan kaldırılamayacağı aşikârdır. Ülkemizde trafik kazaları sadece sürücü ve yaya hatası nedeni ile oluşur varsayımı kabul görmekte, bu da, yol işletme ve denetim eksikliklerinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır.

Trafiğin ana unsurları olan altyapı, eğitim ve denetimin bir arada ve eş zamanlı olarak uygulanması halinde trafik sorununu ve trafikte kaybettiklerimizi en aza indirebiliriz. Bu kapsamda ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak hazırlanacak Ulaşım Ana Planı bir an önce uygulamaya geçirilmelidir. Bu planda öngörülecek ulaştırma politikaları ile demiryolu ve deniz yolunun geliştirilmesi sağlanarak karayolu üzerindeki taşımacılık payı azaltılmalıdır. Yolculuk talebinin fazla olduğu koridorlarda hızlı ve konforlu demiryolu ve denizyolu taşımasına imkân sağlanması önemli bir gelişme olacaktır. Maden cevheri, tahıl, çimento, kömür vb. yükler esas itibariyle demiryolu ve denizyolu ile taşınmalıdır. Akaryakıt taşımalarında boru hatlarından yararlanarak yukarıda verilen taşıt kompozisyonu içindeki ağır taşıt oranı azaltılabilir ve trafik güvenliği adına olumlu bir gelişme sağlanmış olur. Kent içi ulaşımda da taşıma türleri arasında, şartlara ve imkanlara göre, uygun bir denge kurulması trafik güvenliği için son derece önemlidir. Büyükşehirlerde ulaşım ana planları yapılarak kent içi ulaşımın toplu taşıma ağırlık olması sağlanmalıdır. Her türlü eğitim imkanları kullanılarak ve okul öncesinden başlayarak, sürekli olarak tüm vatandaşların eğitilmesi sağlanmalıdır.

Özellikle medyanın kuş gribine gösterdiği hassasiyeti bir yılda on binlerce insanın kaybedildiği” trafik kazalarına” da göstermesi ve ehemmiyetle üzerinde durması gerekmektedir.
Bu Yazı 9689 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar
  • ipek 12.10.2015 19:12:38
    çok güzel anlatımdı teşekkürler