Üç Kıtayı Birleştiren Tarihi Proje Nihayet Hayata Geçiriliyor
..        
İlk kez 2002 yılında gündeme gelen ve 7 yıldır üzerinde anlaşma yapılıp yapılmayacağı konusunda sürekli gelgitler yaşanan Nabucco Projesinde nihayet 13 Temmuz 2009'da 5 geçiş ülkesinin katılımıyla imzalar atıldı. Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya Başbakan- larının attığı tarihi imzalar, 21. yüzyılın hatta dünya tarihin- de medeniyetleri, kıtaları ortak bir çıkar etrafında biraraya getiren en büyük işbirliği projelerinden birine atılmış görünüyor.
Adını, İtalyan besteci Verdi'nin Nabucco Operasından alan Projeye, imza salonunda fonda çalan müziğin ismi verildi. İtalyan besteci Guiseppe Verdi, Nabucco"da Babil Kralı Nabukadnezar"ın (Nabucco) Yahudiler"i Kudüs"ten sürgün etmesini, yaşanan taht mücadelesi ile entrikaları, bir aşk hikayesiyle iç içe anlatıyor.
Anlaşmanın akabinde Türkiye de NIC (Nabucco International Company) ile Proje Destek Anlaşmasının 6 ay içinde (Project Support Agreement - PSA) imzalanması bekleniyor. Bu anlaşmanın da metni müzakereler yoluyla ortaya konulması ve projeye ilişkin bazı detayların burada karara bağlanması planlanıyor.
Nabucco Projesi ile Avrupa doğal gaz açığının bir miktarının Türkiye üzerinden geçecek boru hatları yoluyla Hazar Bölgesi ile Ortadoğu ülkelerinden karşılanarak Bulgaristan üzerinden Romanya ve Macaristan'ı izleyerek Avusturya'ya, oradan diğer Avrupa ülkelerine ulaşması hedefleniyor. Nabucco hattının öncelikle Azerbaycan ve Türkmenistan kaynaklarıyla doldurulması amaçlanıyor. Uzun vadede de Irak, Suriye, İran, Kazakistan, Mısır, Katar ve Rusya gibi enerji kaynağı açısından zengin ülkelerin bu hattı beslemesi gelecekteki enerji arz anlaşmalarına bağlı görünüyor.
İnşasına 2011 yılında başlanması öngörülen doğal gaz boru hattına ilk gazın 2014'te pompalanması bekleniyor. İlk etapta 8-10 milyar metreküplük bir gaz akışı sağlanması planlanıyor. Yıllar itibariyle yıllık taşıma kapasitesinin 31 milyar metreküpe çıkarılması amaçlanıyor. Projeye göre, boru hattı güzergahının yaklaşık 3 bin 300 kilometre olması ve bunun 2 bin kilometresi Türkiye'de geçmesi planlanıyor.
Projenin Türkiye'ye sağlayacağı kazançları değerlendi- recek olursak,
Finansmanı Avrupa Yatırım Bankasından karşılanacak olan projenin toplam maliyeti yaklaşık 7,9 milyar avroyu bulması, yapım aşamasında Türkiye'ye 4.5 milyar Euro yatırım ve 5-10 bin kişilik istihdam bekleniyor. Hattın 2 bin km'si Türkiye'den geçtiği için toplanan verginin yaklaşık yüzde 60'ı Türkiye'de kalması ve dolayısıyla Türkiye için yıllık 400-450 milyon Euro civarında kazanç sağlaması öngörülüyor. Öte yandan Türkiye, Nabucco doğalgaz boru hattından geçecek 32 milyar m³'lük gazın 10-12 milyar m³'nü kullanma hakkına sahip bulunuyor.
Nabucco, Türkiye'nin uluslararası projelerde "güvenli ülke" olma imajını güçlendirerek, enerji kaynakları olmamakla birlikte kaynakların birleştiği ülke olarak öne çıkarmaktadır. Bu çerçevede gelecekte petrol ve gaz fiyatlarının belirlendiği Enerji-Ticaret Merkezi olma hedefine doğru adım adım ilerlemektedir.
Türkiye, jeopolitik konumunun verdiği büyük avantaj ile doğudaki enerji üreticisi ülkelerle batıdaki enerji tüketicisi ülkeler arasında bir enerji koridoru oluşturarak, Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa kıtası ortasında uluslararası siyaset açısından vazgeçilmez bir "stratejik aktör" konumuna gelmektedir.
Nabucco Projesi, Avrupa'yı soğukta bırakan Rusya'ya alternatif olarak özellikle Rusya'nın Avrupa üzerindeki "tekeli"ni kırma potansiyeli bakımından bütün Avrupa ülkelerini "stratejik" olarak ilgilendirmektedir. Zira Nabucco'nun hayata geçmesiyle Rusya'nın uluslararası siyaseti dizaynetme noktasında elinde silah olarak kullandığı gaz transit yolları tekeli de son bulmuş olacaktır. Rusya'nın enerji güvenliği kapsamında Avrupa üzerindeki tekelinin kırılması, Türkiye üzerinden gerçekleşeceğinden Türkiye ile Batının entegrasyonunu kaçınılmaz bir "stratejik seçenek" haline getirmektedir. Nabucco, AB ile Türkiye arasında bir enerji köprüsü oluşturarak AB'ye tam üyelik yolunda Türkiye önemli bir koz vermiş bulunmaktadır. Zira her alanda AB açısından Türkiye vazgeçilmez bir ülke haline gelmektedir.
Bu Yazı 2675 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar