Üsküdar’da Üç Hanım Sultan Adına Üç Camii-3
..        
Üsküdar sahilinden, İstanbul'u seyreden iki camiden biri olan Yeni Valide Camiinin son cemaat yerinde, her camide bulunmayan, müezzinlerin son cemaat yerlerinde namaz kılan halka, imamın tekbirlerini tekrar ettikleri, adına, mükebbire denilen, kesme taş konsollar üzerine oturtulmuş mermer şebeke korkuluklu, çıkıntılı bir balkon vardır.
Caminin minberi tamamen mermerden olup, gayet güzel bir taş işçiliği sahiptir.
Mihrap da minber gibi mermerdir. Elektrikli aydınlatmaya geçildikten sonra işlevlerini kaybetmiş olan tarihi iki pirinç şamdan, üzerlerinde mumlarıyla mihrabın iki yanında, yıllardan beri tuttukları nöbete, bizlere o günleri hatırlatan nöbetçiler gibi heybetle devam etmektedir.
Mermer mihrabın üç yanı, ulama tabir edilen çinilerle süslenmiştir.
Ancak çiniler günümüzde eksilmiş ve bozulmuş olduğundan, boyanmak suretiyle çini görünümleri muhafaza edilmektedir.
Mihrabın solunda asılı olan Kâbe örtüsü kesilerek çalındığı için. maalesef, yeri boş bir çevre olarak durmaktadır. Tavan süslemelerinde ise güzel kalem işleri vardır.
Caminin iki minaresi olup kesme taştan yapılmıştır. İki şerefeli bu zarif minareler. mermer şebeke korkuluklu ve istalaktitlidir. Kayıtlarda elli altı metre olarak belirtilen minarelerin külahları kurşun kaplı olup üzerleri alemlidir.
Caminin güney doğu köşesinde sonraki dönemlerde yapılmış, pencereleri vitraylı, ayrıca bir mihrabı bulunan ahşap hünkâr kasrı vardır.
Dış avlu duvarındaki Hünkâr (ya da sebil) kapısından sonra güney doğu köşesinde, külliyenin bölümlerinden üç yüzlü ve üç pencereli küçük bir ahşap muvakkithane, üzeri açık sekiz köşeli mermer türbe, zarif sebil, ve çeşme yan yana sıralanmış durumdadır.
Zaman içerisinde yolun yükselmesiyle, çeşme yalağı yol seviyesinin altında kalmış, ancak zarafetinden yine de hiç bir şey kaybetmemiştir.
Türbenin mermer sütunların arası çiçek ve geometrik motifli pirinç şebekelerle bezeli olup, dökme san'atının güzel bir örneğidir. İstalaktitli bir silmenin çepeçevre dolandığı kubbe eteğinin iç tarafında Ayet'el Kürsi yazılıdır.
Camiin duvarlarında dört kuş evi vardır. Özellikle musalla taşı tarafına bakan cami cephesinin, sağ tarafında ve üstteki konsollar üzerine dışa taşmalı olarak yapılmış, üç kubbeli ve iki minareli bir cami modeli olarak zarif ve güzel bir kuş evi Türk taş işçiliğinin bir şaheseridir. (DEVAM EDECEK)
Bu Yazı 2835 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar