Zalimler İçin Yaşasın Cehennem
..        

İnsanlar arasında inananlara karşı en acımasız olarak Yahudiler ve Allah'a ortak koşanları bulursunuz. *1
Kendilerini Allah'ın seçilmiş kulları zanneden Yahudiler yer yüzünde fitne ve fesat çıkararak tüm Dünya'yı tahakkümleri altına alabilmek adına en alçak en çirkef planları uygulamaktan hiçbir zaman çekinmediler. Birbirlerini bile alçak planlarla öldüren sonrada kendi esirlerini fidye karşılığı satın alan Yahudiler kendilerine doğru yol ve hidayet sırrını öğretmeye çalışan Peygamberleri bile öldürerek alçak karakterlerini tescillemişlerdir. Kuranı Kerimde 'Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Arkasından Peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Ve onu Cebrail ile destekledik; Ne zaman gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi gelmişse ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen Peygamberlerden bir kısmını yalanlarken, bir kısmını da öldürüyorsunuz. *2
Hz. İsa'yı öldürmeye teşebbüs eden alçaklar Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ve ona inanan ashabına da sihir yapıp zehir vererek eza etmekten hiç bıkmadılar. Zira Ebu Davud da geçen bir hadis Peygamberimize yapılan alçak bir planı şöyle açıklıyor. Peygamberimizin huyunu çok iyi bilen Yahudi reislerinden birisinin karısı içerisine zehir katarak pişirdiği bir koyun etini Hz. Muhammed'e hediye etmek ister. Hediyeleşmeyi seven Allah Resulü hediyeyi reddederek kadına şöyle der. 'Muhakkak ki bu koyun bana zehirli olduğunu haber ediyor' *3 Bunun üzerine zehirli koyun etini sahabelerden Beşir İbni Elbera ve kız kardeşi yiyerek zehirlenip şehit olurlar. Yine Lübeyd İbni El Ağsam Peygamber efendimize sihir yaparak sıkıntılaşmasına sebep olmuştur. Abdullah İbni Sebe insanlar arasına fitne yayarak Hz. Osman Radıyallah-u anh şehit edilmesine sebep olmuştur. Kaap İbni El Eşref ve İbni Ebi El Hakik tüm Yahudi kabilelerini ve Mekkeli müşrikleri toplayarak Müslümanlarla savaş yapmalarını sağlamışlardır.
Yahudilerin savaş ve fitne ateşini yakmaları hiç eksik olmamış, asırlar boyu hem kendi aralarında savaşmışlar *4 Hem de birleşerek Müslümanlara saldırmışlar, kadın ve çocukları ayırt etmeden sahte dinleri gereği hamile kadınların karınlarını deşmiş, çocukların kanını içerek binaları yıkmış,ağaç ve ekinleri yakarak alçak plan ve sıfatlarını tarihe nakşetmişlerdir. Ayrıca Müslüman bir birine düşürmek için yüzlerce, binlerce planlar yapmış, tertip ve düzenler hazırlamışlardır. Bütün bunlara rağmen Allah'ın nurunu söndürmeye güçleri yetmemiş kıyamete kadarda güçleri yetmeyecektir.
Yahudiler: “Allah'ın eli bağlıdır (sıkıdır)” dediler. Hay dediği yüzünden eli bağlanası ve lanet olası! Bilakis Allah'ın elleri açıktır; dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. ARALARINA KIYAMETE KADAR SÜRECEK DÜŞMANLIK VE KIN SOKTUK. NE ZAMAN SAVAŞ İÇİN BİR ATEŞ YAKMIŞLARSA (FİTNEYİ UYANDIRMIŞLARSA) ALLAH CC ONU SÖNDÜRMÜŞTÜR. ONLAR YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUĞA KOŞARLAR; ALLAH'DA BOZGUNCULARI SEVMEZ.*5
Yine başka bir ayeti celilede “Yahudiler nerede bulunursa bulunsunlar kendilerine zillet damgası vurulmuş, Allah'ın hışmına uğramışlar, miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini inkâr etmiş ve haksız yere Peygamberleri öldürmüş olmaları ayrıca isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarıdır.*6 Yoldan çıkanlara gelince onların varacakları yer ateştir. Oradan çıkmak istedikleri her defasında geri çevirilirler. Ve kendilerine “ Yalandır deyip durduğunuz Cehennem azabını tadın” denir.*7
Muhakkak ki inkâr edenler yeryüzünde fitne ve fesat çıkaranlara masum insanları yurtlarından edip, yaşlı, kadın ve çocukları öldürenlere tüm bunların karşısında susan dilsiz şeytanlara yada haddini daha da aşıp, bu zulmü destekleyen deyyuslara Cehennem ateşi yok mu? Ey Allah'ım!...
İnkâr edenlere Cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki, ölsünler. Kendilerinden Cehennem azabı hafifletilmez. Her inkârcıyı böyle cezalandırırız. Onlar orada “Rabbimiz: bizi çıkar; yaptığımızdan başka yararlı işler işleyelim” diye bağrışırlar. O zaman onlara “sizi öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadın; zalimlerin yardımları yoktur” deriz.*8
Öyleyse şükür sana hamd sana feda olsun binlerce can sana.
Ey Peygamber katili, çocuk katili alçak sanma sıktığın kurşun can yakacak. Nemrut'un ateşi ne yaktı ki senin tankların ne yapacak.
Kardeşi aç iken kendisi tok yatamayan mümin kardeş bak kalk da bak karıncalar Lübnan'da Filistin'de yanan ateşi söndürmek içi ağızlarıyla su taşıyorlar. Filistin'li kardeşlerimizin elindeki taş olamadın, bari şehit olacak kardeşin ağzında bir damla su ol


Bu Yazı 1830 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar