Zübeyir Gündüzalp: Bir Nesilde Mücadele Ruhunu Sindirmek Nesli Öldürmektir
17.03.2015        

Bir Nesilde Mücadele Ruhunu Sindirmek, Nesli Öldürmektir

 

 

 

 

Millete ve neslimize bir gaye ve bir hedef vermek elzemdir. Mefkûresiz ve hedefsiz bir cemiyet, iki ayaklı cenazelerden başka bir şey değildir. Bizim ecdattan evlâda devretmiş ve kökleşmiş olan en birinci gaye ve maksadımız, iman ve İslâmiyet’tir.

Biz bütün saadet ve selâmetimizi iman ve İslâmiyet’e olan bağlılığımıza borçluyuz. Bu millet, kalplerinden göklere yükselen, arşa yetişen “Allah, Allah!” nidalarıyla kıtalar fethetmiş, iman ve İslamiyet aşkıyla dünya ve uhrada parlak bir saadete nail olmuştur. Bu millet, İlahî bir hamleyle imanî bir kudretle Asya’nın göbeğinden Avrupa’nın ortasına geçmiş, kısa bir müddet içerisinde şanlı bayrağını zemin yüzünün üç kıtasında dalgalandırmıştır.

Bütün beşer tarihi şahittir ki, her sahada maddî kuvvetten ziyade, manevî kuvvet müessirdir. Hem maddî kuvvetler dahi hedef ve istikametini manevî kuvvetten alırlar. Bütün fennî, ilmî ve içtimaî inkişaf ve terakkiler manevî kuvvetlere istinat ederler. İnsanları terbiye edebilmek, milliyetperver ve vatanperver yapabilmek, hak ve hakikat yolunda götürebilmek, adaletle o insanları payidar edebilmek ancak ve ancak manevî bir kuvvetle kabil olur ve olmuştur.

Cesaret en üstün bir meziyettir. Namus, şeref ve haysiyeti muhafaza edebilmek, cesur olmak sayesindedir. Hayat cesaretle devam eder. Bütün iyiliklerin menbaı cesaret olduğu gibi, bütün fenalıkların menşei de korkaklıktır, cebanettir. Korkak insanlar tarih boyunca cemiyete daima zarar vermiştir.

Bir nesilde mücadele ruhunu sindirme, nesli öldürmektir. O nesli diriltmek ise, o nesilde mücadele aşkını uyandırmaktır.

Faziletli insan şudur ki, şahsî menfaatten ziyade vatan ve millete, iman ve İslâmiyet’e hizmet etmek kaygısını kendisine hâkim kılsın.

Dünyada refah ve saadetin, hür ve insanca yaşamanın bir tek çaresi vardır, o da şudur: İnsanı insan eden, belki insanı sultan eden, hakikî imanı kazanmak ve inkişaf ettirmektir. Tatbikat ve hareket hâline gelmeyen iman, ölüdür. 


Bu Yazı 2428 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar