İdeal Öğretmenlik Adına
..        
Kasım ayı malum olduğu üzere öğretmen-lerimiz açısından önemi haiz bir aydır. 24 Kasım Öğretmenler günü her sene değişik etkinliklerle kutlanır. Her nedense çoğu öğretmenimiz de bu kutlamalardan bir zevk almaz. Adet yerini bulsun için göstermelik tavırların dışında bir faaliyetin olmaması bunun ana nedenlerinden biridir.
Bu programları hazırlayanların ne yaptığı biz öğretmenler açısından hiç de önemli değil. Asıl önemli olan, bizim ideal öğretmenlik adına neler yapabileceğimizi gözden geçir- mek, bir özeleştiri yapabilmektir. Gerçek tekamül, insanın kendi kapasitesini bilmesi, bunu da en verimli bir şekilde nasıl kullanabilirim, diye çaba sarf etmesidir.
Öğretmenlik, maddi kazanımlarını bir tarafa bırakırsak hayatın en değerli, en vazgeçilmez mesleği pozisyonundadır. Öncelikle peygamberi bir anlayışı içinde barındırması ona ayrı kimlik kazandırmak- tadır. Öğretmen olacak ya da olmuş insanlarımız, bu gerçeğin idrakine varır da kendilerini bu şekilde idealize ederlerse başarı, kendileriyle hemhal olacaktır.
Maddeci zihniyet ve yapılanma, dünya- nın sistemini alt üst ederken bizim toplumumuz da bundan nasibini almıştır. Bunun neticesinde öğretmenlik mesleğine de sadece ekonomik kazanımları açısından yaklaşma yanlışlığına düşmüş durumdayız. Eskiden insanımız, hiç olmazsa öğretmen ol, düsturuyla hareket edip öğretmenliği en son elde edilmesi gereken bir meslek halinde düşünürken günümüzde ekonomik şartlar gereği, devletin sağlamlığı nedeniyle öğret- men olabilmek için yoğun çaba içine girmiştir. Bu durum, ciddiye alınması gereken en önemli mesleğin kalitesini düşürmektedir.
Öğretmenlik, gönül işidir. Öğretmen isteyerek, zevk alarak bu işi yapacak. 40 dakika bitsin de işime gücüme bakayım, mantığıyla ne kadar verimli olacağımız aşikardır, besbellidir. Sınıf içinde ve sınıf dışında öğretmen, her zaman öğretmenli- ğinin bilincinde olmak zorundadır.
Öğrencilerimiz gerçekten bilgiye ve eğitilmeye muhtaç; bunu da verebilecek donanımlı, sorumluluğunun bilincinde olan öğretmenlerimiz olmalıdır. Bu söylemimiz, bu tip öğretmenlerin olmadığı anlamına gelmez. Bu yapıda ideal öğretmenlerimiz vardır; ama biz bütün öğretmen camiasının bu şekilde kendini göstermesini arzu ediyoruz.
Öğretmen, öğretmekten ve eğitmekten men eden değil, öğreten, eğiten ve yönlendi- ren olmak konumundadır. Toplumun bütün yönlerden yozlaşmaya uğradığı, çalkantıların durulmaz duruma düştüğü, insanlarımızın birbirini anlamamakta direndiği bir ortamda topluma yön verecek, toplumun temellerini güçlendirecek bir yapılanmaya azami derece- de ihtiyacımız var. Bu insanlar, bizim insanı- mız olduğuna göre bizim onlara sahip çıkmamız gerekecek. Öğretmenler olarak bu boynumuzun borcudur.
Her insan yek başına bir güçtür. Küçük hesaplar, insanları yormaktan ve oyalamak- tan başka bir işe yaramaz. Bizim uhdemize verilen ve bize bir emanet niteliğinde olan çocuklarımıza kendi çocuklarımız gibi özen gösterirsek bu olumsuzlukları ortadan kaldırmakta baş amil olabiliriz, zaten olmak mecburiyetindeyiz.
Yükümlülükleri son derece yoğun bir meslektir öğretmenlik. Bunun bilincinde olarak tercihte bulunmak çok önemlidir. Aksi takdirde meslekte şikayetler diz boyu oluyor. Yaptıklarımızla söylemlerimiz arasında tutarlılık olmalıdır. Kuru kuruya şikayet mekanizması olmaktan kendimizi kurtarmalı yız. Özeleştiri bizim için her zaman başvuracağımız bir yöntem olmalıdır. Her halimizle örnek olmak, öğretmenliğin büyük bir bölümünü içine almaktadır. Çünkü öğrencinin gözünde öğretmen, çok büyük ideal kalıplar içindedir. Yapılan bir yanlış, öğrenciyi yıkabilir. Bu konuda dikkatli olmak da çok elzemdir.
Öğretmen, kendini gerçekten öğretmen yapmak için bir uğraş içine girmelidir. Daha iyiyi nasıl yapabilirimin savaşını vermek durumundadır. Küçük hesaplar peşine düşemez öğretmen. Çünkü öğretmenlik, büyük hesapların işidir. Bütün öğretmenleri- mizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ederim. Bu gün vesilesiyle bütün öğretmenlerimizin sorumluluğunun bilincinde ideal öğretmen- ler olmasını dilerim.

Bu Yazı 3812 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar