İş Yerinde Sağlıklı Ast-Üst İlişkisinin Şifreleri
17.03.2015        

İŞ YERİNDE SAĞLIKLI AST- ÜST İLİŞKİSİNİN ŞİFRELERİ

Taceddin Özeren

 

 

 

1- Amirlerinize daima saygılı hitap edin. Özel hayatınızda yakın akrabalık veya arkadaşlık ilişkiniz olsa bile, işyerinde ve iş ile ilgili konularla resmi, mesafeli ve saygılı davranın, iş hayatınız ile özel hayatınızı birbirine karıştırmayın, “amirinin yanında çok rahat, lakayt ve laubali” izlenimi verecek tavırlardan kaçının, saygı ve hürmeti fazla abartarak “yağcılık- yalakalık” yapıyor durumuna da düşmeyin. Varlığınız ile iş ortamına yük olduğunuz değil değer kattığınız imajı oluşturun.

2- Amirlerinizle görüşmek için daima sekreteriyle ön ilişki kurun, randevu talep edin. Habersiz ve zamansız yapılan görüşmeler (nezaket ziyaretleri dahil) etkili ve verimli olmayacaktır. Amirinizin başka meşguliyetlerinin de olduğu dikkate alınırsa bu durumda geçiştirileceğiniz ve amacınıza ulaşamayacağınız söylenebilir.

3- Amiriniz ile görüşmeden önce görüşmek istediğiniz konuları net olarak belirleyin, konu sınırlarını çizin, gerekli hazırlıkları yaparak yeterli bilgi ve belgeleri temin edin ve konuya hakim olarak görüşmeye gidin ve “ne söylediğini- ne istediğini bilen” bir muhatap izlenimi verin. Sadece sorunlardan bahsetmeyin, makul ve mantıklı çözüm önerilerinizi de sunun. Bu yaklaşım ciddiye/ dikkate alınmanızı sağlayacaktır.

4- Amirinizi bilgilendirin. Yaptığınız çalışmalar, uyguladığınız projeler ve iş hayatınızdaki gelişmeler hakkında amirinizi bilgilendirip, kendisinin yakın ilgi ve destekleri sayesinde güzel işlerin gerçekleştiğini ifade ederek başarıdan haz/pay almasını sağlayın. Zamanında yapacağınız bilgilendirmeler sayesinde bazı şeyleri başka kaynaklardan değil, sizden duymasını sağlayın. Edinilen ilk bilgi her zaman için daha etkileyicidir. Amir konumunda olanlar astlarına güvense de, inisiyatif kullanma imkanı tanısa da, her şeyden haberdar olmak ve lüzum gördüğünde müdahil olmak isterler.

5- Toplantılara, davetlere ve randevulara daima saat ve dakikasında gidin. Zamana riayet eden ve kendisine ayrılan süreyi iyi kullanan her zaman kazanır ve muhataplarında olumlu imaj bırakır. Zamana riayet etmemek muhtemelen ciddiyetsizlik, lakaytlık ve dağınıklık olarak algılanacaktır.

6- Amirlerinize veya astlarınıza karşı her zaman temiz ve bakımlı görünün. İletişimde ilk intiba çok önemlidir. İlk intibaı oluşturan şey ise birinci derecede kılık- kıyafet ve kişisel bakımlılık, ikinci derecede ise ses tonumuzdaki samimiyet derecesidir.

7- Ast ve üstlerinizle görüşmelerinizde beden dilini iyi kullanın, silik- ezik- bastırılmış görünümü vermekten de, şımarık- saygısız- çokbilmiş görünümü vermekten de kaçının. Saygılı- mütevazi- kendinden emin- ne dediğini ne istediğini bilen bir kişi imajı oluşturun.

8- Ast veya üstlerinizle görüşmelerinizde olabildiğince protokol kurallarına uygun davranın, nezaketsiz veya görgüsüz konumuna düşmeyin. Protokol kuralları "resmi görgü kuralları" demektir.  Resmi ilişkilerde geçerli olan ve uygulanan bazı protokol kuralları:

a) Amirinizin makamında oturacağınız koltuk, masaya en yakın ve en uygun olan koltuktur.

b) Protokolde üst daima sağdadır.

c) Toplantılarda daima protokoldeki yerinize oturun.

d) Astlarınızı makam koltuğunuzda oturarak kabul edin. Astınızla resmi görüşme yaparken ve emir verirken kendi makamınızda olun.

e) Makamınızda amiriniz veya resmi bir ziyaretçi varken içeriye astlarınızdan kimseyi almayın.

f) Protokolde daima küçük büyüğe, ast üste selam verir.

g) Tokalaşmak bir sevgi ve samimiyet gösterisi ve bir selamlaşma biçimidir. Ancak üst el uzatmadan ast el uzatmamalıdır.


Bu Yazı 3888 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar