İsraf
..        

İsraf; Allah (c.c.) yolunda yapılmayan, helal dairesinde harcanmayan her türlü imkan ve varlığı boşa harcama, saçıp savurmadır… Maddi nimetlerin boşa harcanması israf olduğu gibi ömrün, zamanın, konuşmanın, aklın da israfı vardır.
Cenab-ı Hak şöyle emreder: “Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz; O (Allah) israf edenleri sevmez, israf edenler, saçıp savuranlar şeytanın kardeşidirler.”
Peygamber Efendimiz de: “Canınızın her çektiğini yapmayınız, israftır” der.
Bediüzzaman Hazretleri de: “İsraf sefahatin, sefahat sefaletin kapısıdır” demektedir.
Bizler cömertlikle israfı, iktisatla cimriliği birbirinden ayırmalıyız. Cömertlik, iktisat peygamber ahlakı, israf ve cimrilik ise şeytanın ahlakıdır.
Bu konuda İmam-ı Azam hazretleri şöyle demektedir: “İsrafta hiçbir hayır olmadığı gibi hayırda da hiçbir israf yoktur.”
Madem hakikat budur; her şeyimizi, maddi ve manevi faaliyetlerimizi helal dairesinde yapmalıyız. Haram daireye çıkmamalıyız. Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi: “Helal dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir; harama girmeye hiç lüzum yoktur.”

İktisat
İktisat İken İşimiz İsraf İlletine İtilmişiz
İktisat İksiridir İsteğimiz İniltilerimiz
İnşallah İlmi İlahiye'ye İntisapla İyileşeceğiz

Hapishane
Hayat Halık-ı Hakimden Hediye
Haydi Her şeyi Helalde Harca Halife
Hafız-ı Hakimin Hıfzettiriyor Her Halini de
Hatırla Haram Hareketlerin Hitamında
Haşr-i Azamda Haviye Hutame Hapishane

Zaman Zayi
Zaman Zayi Zarardır Zayi etme
Zamanı Zırnık Zayi etmezdi Zat-ı âliler
Zamanı Zayi eden Zirzop Zalimler


Bu Yazı 2364 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar