Siyaseti Savunmak

Siyaseti Savunmak...

 

Alper Görmüş

alper.gormus@tg.com.tr

Neden kendimi güvende hissedemiyorum?

 

Ne kadar çok isterdim, bütün bunların sadece büyük bir yolsuzluğu açığa çıkarmak için yapıldığına inanmayı... O zaman bir yurttaş olarak kendimi güvende hisseder, “televizyonda şu gördüklerim gerçekse, herkes sonuna kadar çeksin cezasını” der, başka da bir şey demezdim.

Fakat işte öyle olmuyor, tıpkı Afrikalı yerliler gibiyim: Bizim için yapılan “iyilik”in perde arkasında başka bir amacın olduğunu hissediyorum ve kendimi güvende hissetmek bir yana, büyük bir tedirginlik içine giriyorum.

Halbuki ne rahat pozisyonlar var...

Bu hercümerç içinde “hükümeti bitirme”yi kafasına koyanlar mesela: Onların “perde arkası” diye bir meseleleri yok. Bizden sadece sahnede görünenleri görmemizi, yani sadece dosyadan sızan görüntüler üzerine odaklanmamızı istiyorlar.

Yine bu hercümerç içinde “cemaati bitirme”yi kafasına koyanlar ise bizden sahnede olan bitenle (ortaya saçılan rezaletle) hiç ilgilenmememizi, sadece perdenin gerisinde olup bitenler üzerine odaklanmamızı istiyorlar.

Birinci kategoride yer alanlar “kirli siyaseti yıkmayı”; ikinci kategoride yer alanlar ne idüğü belirsiz, amorf, denetlenemez bir yapıya karşı “siyaseti savunmayı” önceliyorlar.

 

Siyaseti savunmak, ama nasıl?

 Ben elbette, hiçbir meşruiyeti olmayan bir “yetki” kullanarak seçilmiş siyasetçilerin oluşturduğu hükümeti yönetemez hale getirmeye çalışanlara karşı siyaseti savunuyorum... Önceliğim burada... Fakat bunu yaparken kendimi, cari yolsuzluk fırtınasını ıskalamamızı önerenlerden ayırmak ihtiyacı duyuyorum.

Çünkü şuna inanıyorum: Siyaseti savunmak, gözümüzün önündeki çok kuvvetli yolsuzluk iddialarını görmezlikten gelerek yapılabilecek bir şey değildir. Siyaseti savunmak ancak -siyaseti ortadan kaldırmaya ant içenler tarafından bir paravan gibi kullanılıyor olsa da- yolsuzlukların faillerinden mutlaka hesap sorulmasıyla inandırıcı olabilir.”

“Bu noktada inandırıcı olabilmenin yolu, yolsuzlukların faillerinden hesap sorulması talebini, yolsuzlukları “cumhuriyet ve demokrasi fikrinin kendisini nötralize etmek” için kullananlara terk etmemekten geçiyor.

Aynı şey Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun hükümeti için de geçerli: Cari koşullarda siyaseti (“millî irade”yi) savunmanın geçerli tek yolu, her türlü yolsuzluk ve rüşvet iddiasının üzerine gitmek ve faillerin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını sağlamaktır.”

21.12.2013

 

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/alper-gormus/577378.aspx