Mevlana Diyor ki
       

DERYADAN DAMLALAR, MEVLANA’DAN VECİZELER

 

-Kuru duayı bırak! Ağaç mı istiyorsun, tohum ekmelisin, tohum! (Mesnevi, V, 1188)

 

-Geceleyin yürü, gece sırlar rehberidir. Çünkü geceleyin yapılan işler yabancıların gözünden gizlenir. Gök kapıları geceleyin açılır. Geceleyin yürü ki, yollar geceleyin alınır. (Divan-ı  Kebir)

 

-Aslında insan gözden ibarettir. Geriye kalan kısmı ettir, deridir. İnsanın gözü neyi görürse değeri o kadardır. (Mesnevi, VI, 812)

 

-Bütün alem nura gark olsa, gözde nur olmadıkça asla o nuru görmez. (Fihi Ma Fih)

 

-Hakk’ın nuru ile bakan kişi; zerrede ebediyet, sonsuzluk güneşini görür, katrede ummanı seyreder. (Mesnevi, VI, 1482)

 

-Mayası bozuk adama ilim ve fen öğretmek, yol kesen bir hayduta kılıç vermek gibidir. (Mesnevi, III, 1124)

 

-İnsan değer bakımından arştan da üstündür. İnsan hayale, düşünceye sığmayacak kadar büyüktür. İnsanın gerçek değerini söylesem bende yanarım, dinleyende yanar. (Mesnevi, VI, 1006-1007)

 

-Ey insan! Sen görünüşte suretinle küçük bir alemsin; ama manen gerçek varlığınla büyük bir alemsin. Görünüşte bir ağacın dalı, meyvenin aslı, temelidir. Çünkü yemiş dalda bulunur. Fakat hakikatta o dal, o meyve için var olmuştur. Görünüşte meyve, ağaçtan meydana geliyor da, hakikatta o ağaç meyve çekirdeğinden doğmuştur. (Mesnevi, IV, 521-524)

 

-İnsan, sureti, dış yüzü ile dünyanın küçük bir parçasıdır. Fakat sıfat ve meziyet bakımından onu dünyanın aslı olarak bil. (Mesnevi, IV, 3766)

 

-Kadın sadece bir sevgili değil, kadın Hakk’ın nurudur. (Mesnevi, I, 2437)

 

-Erkek yiğitlikte Zaloğlu Rüstem olsa, kahramanlıkta Hz. Hamza’yı bile geçse, kendi kadınının esiridir. (Mesnevi, I, 2427)

 

-Bir kimsenin kullukta bulunmayıp, dini vazifelerini yapmadan “Allah Gafur’dur, merhametlidir” demesi, nefsin hilesinden başka bir şey değildir. (Mesnevi, II, 3086)

seyreder. (Mesnevi, VI, 1482)

 

-Sevgiden acılar tatlılaşır, sevgi yüzünden bakırlar altın olur. Sevgi ile tortular durulur. Sevgiden   dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir, sevgi yüzünden padişah kul olur.

(Mesnevi, II, 1529-1531)

 

-Gönül öyle bir varlıktır ki, şu yedi kat gök gibi, yedi yüz gök orada kaybolur. (Mesnevi, V, 872)

 

-Hilim kılıcı, demir kılıçtan daha keskindir. (Mesnevi, I, 3989)

 

-Salih dostlarla oturmaktan daha kuvvetli hiçbir mücahede yoktur. (Fihi Ma Fih)

 

-Hayvan otla, samanla semirir; insan ise izzetle, şerefle. (Mesnevi, VI, 290)

 

-Oğlum! Ne Allah’ın lütfuna mazhar olacağını, ne de kahra uğrayacağını düşünme, sadece O’nun emirlerine uymayı, nehyettiği şeylerden kaçınmayı göz önünde tut!(Mesnevi, VI, 1479)

 

 

Bu Yazı 2466 Defa Okunmuştur.