Mevlana'dan Vecizeler
       

MEVLANA'DAN VECİZELER

 

- Allah’ım! Ne şaşılacak şey ki hem mekandan münezzehsin, hem her yerde hazır ve nazırsın.(Divan-ı Kebir)

 

- Oğlum! Ne Allah’ın lütfuna mazhar olacağını, ne de kahra uğrayacağını düşünme, sadece O’nun emirlerine uymayı, nehyettiği şeylerden kaçınmayı göz önünde tut! (Mesnevi, VI, 1479)

 

- Akıl bir başka akılla birleşince güçlenir, nuru çoğalır. Fakat nefs başka bir nefsle dost olmaktan hoşlanırsa karanlık artar, hakikat yolu görünmez olur. (Mesnevi, II, 26-27)

 

- Allah birisinin perdesini yırtmak, ayıplarını ortaya dökmek isterse, onun gönlüne temiz kişileri kınama isteği verir. Allah bir kişinin de ayıplarını örtmek isterse, o kişi nefs yüzünden kirlenmiş, günahlara bulanmış insanların bile ayıplarını görmez olur. (Mesnevi, I, 815-816)

 

- Şu üç şey hakkında dudağını az kımıldat: Kanaatin, paran, dini düşüncen. Çünkü bu üç şeyin düşmanı çoktur. (Mesnevi, I, 1047-1048)

 

- Dostluğun şartı, kendisini dosta feda etmek ve dost için kendini kavgaya atmaktır. (Fihi Ma Fih)

 

- Allah’ım! Önce gönlümüzü duaya meylettirirsin, sonra da duaların  karşılığını verirsin. (Mesnevi, IV, 3500)

 

- Kuru duayı bırak! Ağaç mı istiyorsun, tohum ekmelisin, tohum! (Mesnevi, V, 1188)

 

- Daha ne zamana kadar ihtiyaçlar içinde çırpınan canı düşüneceksin? Ne vakte kadar sıkıntılarla, kavgalarla dolu dünya için tasalanıp duracaksın? Dünyanın senden alabileceği ancak bu bedendir; sen böceklere yem olacak bu et yığınını bir çöplük sayda, bu kadar düşüncelere dalma. (Divan-ı Kebir)

 

- Bu alemin direği gaflettir. Akıllı olmak, her şeye akıl erdirmek bu dünya için afettir. (Mesnevi, I, 2066)

 

-Kim dünya işlerinde daha çok uyanık ve maddi alemine daha düşkünse, o aslında ötelerden habersiz derin uykulara dalmıştır. Böyle bir kişinin uyuması, uyanıklığından daha hayırlıdır. (Mesnevi, I, 409)

 

-Dünyayı mamur etmeleri için Hak Teâlâ, bir kavmin gözlerini gafletle bağladı. Eğer bir kısmını gafil kılmazsa, hiçbir âlem mamur olmaz. Gaflet, mamurluklara vesiledir. (Fihi Ma Fih)

 

-Geceleyin yürü, gece sırlar rehberidir. Çünkü geceleyin yapılan işler yabancıların gözünden gizlenir. (Divan-ı Kebir)

 

-Gök kapıları geceleyin açılır. Geceleyin yürü ki, yollar geceleyin alınır. (Divan-ı  Kebir)

 

-Gönül öyle bir varlıktır ki, şu yedi kat gök gibi, yedi yüz gök orada kaybolur. (Mesnevi, V, 872)

 

-İnsan gözden ibarettir; geri kalan deridir, ceseddir. Göz ise ancak dostu görmüş olandır. (Mesnevi, I, 1406)

 

-Bütün alem nura gark olsa, gözde nur olmadıkça asla o nuru görmez. (Fihi Ma Fih)

 

-Hilim kılıcı, demir kılıçtan daha keskindir. (Mesnevi, I, 3989)

 

-Mayası bozuk adama ilim ve fen öğretmek, yol kesen bir hayduta kılıç vermek gibidir. (Mesnevi, III, 1124)

 

-Sen kendine doğru git ve her şeyi kendinde bulmaya çalış. Sen öyle bir alemsin ki ben sana layık olan senayı ifadeden acizim. ( Mesnevi, III, 1996)

 

-Ey insan! Sen görünüşte suretinle küçük bir alemsin; ama manen gerçek varlığınla büyük bir alemsin. Görünüşte bir ağacın dalı, meyvenin aslı, temelidir. Çünkü yemiş dalda bulunur. Fakat hakikatta o dal, o meyve için var olmuştur. Görünüşte meyve, ağaçtan meydana geliyor da, hakikatta o ağaç meyve çekirdeğinden doğmuştur. (Mesnevi, IV, 521-524)

 

-Aslında insan gözden ibarettir. Geriye kalan kısmı ettir, deridir. İnsanın gözü neyi görürse değeri o kadardır. (Mesnevi, VI, 812)

 

-İnsan değer bakımından arştan da üstündür. İnsan hayale, düşünceye sığmayacak kadar büyüktür. İnsanın gerçek değerini söylesem bende yanarım, dinleyende yanar. (Mesnevi, VI, 1006-1007)

 

-İnsan göründüğü gibi bir suretten ibaret değil! Gözlerini oğuştururda iyi bak; onda celal nuru parlamadadır! (Mesnevi, VI, 4588)

 

-Hayvan otla, samanla semirir; insan ise izzetle, şerefle. (Mesnevi, VI, 290)

 

-İnsan, sureti, dış yüzü ile dünyanın küçük bir parçasıdır. Fakat sıfat ve meziyet bakımından onu dünyanın aslı olarak bil. (Mesnevi, IV, 3766)

 

-Defineler daima viranelerdedir. Adem’in mana hazinesi de yıkık yere, onun topraktan yaratılmış bedenine gömülmüştür. Bu hal lanetlenmiş şeytanın gözünü bağladı da Adem’in içindeki hakikati göremedi. (Mesnevi, V, 3451-3453)

 

-Kadın sadece bir sevgili değil, kadın Hakk’ın nurudur. (Mesnevi, I, 2437)

 

-Erkek yiğitlikte Zaloğlu Rüstem olsa, kahramanlıkta Hz. Hamza’yı bile geçse, kendi kadınının esiridir. (Mesnevi, I, 2427)

 

-Fırsatı kaçırmadan insan-ı kamilin eteğini tut ki, ahir zamanın fitnelerinden kurtulasın. (Mesnevi, I, 424)

 

-Bir kimsenin kullukta bulunmayıp, dini vazifelerini yapmadan “Allah Gafur’dur, merhametlidir” demesi, nefsin hilesinden başka bir şey değildir. (Mesnevi, II, 3086)

 

-Mana odur ki seni senden alır, şekle bağlanmaktan kurtarır. (Mesnevi, II, 720)

 

-Salih dostlarla oturmaktan daha kuvvetli hiçbir mücahede yoktur. (Fihi Ma Fih)

 

- Hakk’ın nuru ile bakan kişi; zerrede ebediyet, sonsuzluk güneşini görür, katrede ummanı seyreder. (Mesnevi, VI, 1482)

 

- Sevgiden acılar tatlılaşır, sevgi yüzünden bakırlar altın olur. Sevgi ile tortular durulur. Sevgiden   dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir, sevgi yüzünden padişah kul olur. ( Mesnevi, II, 1529-1531)

 

 

 

 

 

 

         

Bu Yazı 2975 Defa Okunmuştur.