İsm-i Azam Duası
       

İSM-İ âZAM DUASI

 

يَا جَمِيلُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا قَرِيبُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا مُجِيبُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا حَبِيبُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا رَؤُفُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا عَطُوفُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا مَعْرُوفُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا لَطِيفُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا عَظِيمُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا حَنَّانُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا مَنَّانُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا دَيَّانُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا سَبْحَانُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا اَمَانُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا بُرْهَانُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا سُلْطَانُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا مُسْتَعَانُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا مُحْسِنُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا مُتَعَالُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا رَحْمٰنُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا رَحِيمُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا كَرِيمُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا مَجِيدُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا فَرْدُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا وِتْرُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا اَحَدُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا صَمَدُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا مَحْمُودُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا صَادِقَ الْوَعْدِ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا عَلِىُّ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا غَنِىُّ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا شَافِى يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا كَافِى يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا مُعَافِى يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا بَاقِى يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا هَادِى يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا قَادِرُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا سَاتِرُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا قَهَّارُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَا جَبَّارُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا غَفَّارُ يَاۤ اَللهُ ﻾ يَا فَتَّاحُ يَاۤ اَللهُ ﻾

يَارَبَّ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ اْلاِكْرٰمِ ﻾ اَسْئَلُكَ

 بِحَقِّ هٰذِهِ اْلاَسْمٰۤاءِ كُلِّهَا اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

 وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا كَمَا صَلَّيْتَ

 وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى

 اٰلِ اِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ رَبَّنَا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ بِرَحْمَتِكَ

 يَاۤ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﻾

Ey bütün varlıklar, bütün hayat, bütün güzellikleriyle Onun cemalinin bir aynası olan Cemil! Ey ezelî sıfatlara sa­hip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey herşeye yakın olan ve hiçbir şey Ona perde olmayan ve hiçbir şey Ondan gizlenemeyen Karîb! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey bütün mahlukatın dualarına rahmet ve inayetiyle de­vam­lı cevap veren Mücîb! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek ma­bud olan yüce Allah!

Ey her nimetiyle kendini sevdiren, bütün mahlukatını se­vin­diren, gerçek sevgiye layık Habîb! Ey ezelî sıfatlara sa­hip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey her canlıya müteveccih olan hususi şefkatini gösteren Rauf! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey had ve hesaba gelmez ikramlarıyla mahlukatını bes­leyen Atûf! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey bütün isim ve sıfatlarıyla tanınan Maruf! Ey ezelî sı­fat­lara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey varlıkları lâtif incelikler ve nazenin güzellikler içinde yaratan, canlıları inayet ve ikramına mazhar eden ve ezelî ilmi eşyanın bütün inceliklerine nüfuz eden Lâtîf! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey bütün varlıkları kudretinde tutan, sonsuz sıfat ve isim­­lerinin tecellileri zerrelerden Arşa kadar her şeyi ihata eden Azîm! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Al­lah!

Ey eser ve fiillerinde rahmetlerin en lâtif cilvesini gös­te­ren Hannân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Al­lah!

Ey saymakla bitmez nimetleriyle mahlukatını daimî bes­le­yen Mennân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey insanların ve cinlerin küçük büyük bütün amellerine la­yık karşılığı veren, mü’minleri mükâfatlandıran, kâfirleri ce­zalandıran Deyyân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey şerikten ve kusurdan münezzeh, kemal sıfatlarıyla mut­tasıf Sübhân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yü­­ce Allah!

Ey bütün korkulardan ve tehlikelerden eman ve emniyet an­­cak Onun himayesinde bulunan Emân! Ey ezelî sıfatlara sa­hip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey varlık ve birliğinin delilleri bütün kâinatta açıkça gö­rü­­nen Burhan! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce A­l­lah!

Ey bütün varlıklar emri altında olan, rububiyet saltanatı bü­tün âlemlere hükmeden Sultan! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey her şey Ona muhtaç olan ve Ondan medet bekleyen Müs­teân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Al­lah!

Ey bütün canlılarda görünen ihsan çeşitleri, varlıklarda görünen güzellikler isimlerinin cilvesi olan Muhsin! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey yaratılmışlar için mümkün görünen her şeyden pek yü­ce olan Müteâl! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yü­ce Allah!

Ey şefkat ve merhametinin eserleri kâinatı dolduran, ebedî saadet bir parıltısı; dünyadaki bütün rızık ve nimetleri ih­­san eden Rahman! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yü­­ce Allah!

Ey rahmeti her şeyi kuşatan, kâniattaki bütün nimet ve iyi­­likler, af ve rahmet, şefkat ve merhamet eseri olan Rahîm! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey bütün canlıları binlerce duygu ve âletlerle teçhiz eden, son­suz rahmet hazinelerini önlerine seren ve onların terbi­ye­­sinde sonsuz keremi görünen Kerîm! Ey ezelî sıfat­lara sa­hip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey zat ve sıfatı her şeyden yüce, isimleri güzel, fiilleri ke­rîm, eserleri lâtif, lütfü çok, ikramı aziz olan Mecîd! Ey ezelî sı­fatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey zat, sıfat ve isimleriyle vahid ve ehad olan ve tasarru­fu­na hiçbir kimse hiçbir vecihle müdahale edemeyen Ferd! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey zatında, sıfatında, isim ve fiillerinde tek ve benzersiz olan Vitr! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Al­lah!

Ey herbir şeye bütün kudsî sıfatları ve kâinata bakan ek­ser isimleriyle birden teveccüh eden Ehad! Ey ezelî sıfatlara sa­hip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey varlıkların bütün ihtiyaçlarından münezzeh bulunan ve herşey her haliyle ona muhtaç olan Samed! Ey ezelî sı­fat­lara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey bütün hamd edenlerin hamdleri Ona ait olan ve Onun ih­sanının güzelliğini bildiren Mahmûd! Ey ezelî sıfatlara sa­hip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey her vaadinde sonsuz derecede sâdık olan Sâdıka’l-Va’d! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey bütün noksan ve kusurdan yüce, akla gelebilen bütün mer­tebelerden hadsiz derecede büyük olan Aliyy! Ey ezelî sı­fatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey mutlak zenginliğine nihayet olmayan, hiçbir şekilde var­lıklara ihtiyacı olmayan Ganî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek m­a­bud olan yüce Allah!

Ey maddi ve manevî bütün dertlerin ve ihtiyaçların şifa­sını ihsan eden Şâfî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey birlik teveccühü, bütün varlıkların hâcetlerine yeten Kâfi! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

 Ey dertleri giderip âfiyet veren ve sağlık nimetini ihsan eden Muâfî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey zat, sıfat ve isimleriyle daimî olan, fena ve zevalden mü­nezzeh olan Bâkî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey dünyevî ve uhrevî her emirde en doğru yola hidayet eden Hâdî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Al­lah!

Ey her şeyi sür’atle ve kolaylıkla yaratan, büyüğü küçük ka­dar sanatlı icat eden, sonsuz kudreti her şeyi kuşatan Kà­dir! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey bütün kâinattaki çirkinlikler, bütün ayıplar Onun giz­lemesiyle örtülen ve mahlukattaki bütün hayalar Onun il­ha­mın­dan tereşşuh eden Satir! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek ma­bud olan yüce Allah!

Ey kuvvet ve kudreti, hüküm ve hâkimiyeti herşeye mut­lak galip olan ve hiçbir kuvvet ve galebe ile karşısına çı­kıla­ma­yan Kahhârü! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yü­ce Allah!

Ey bütün varlıklar her şeyiyle doğrudan doğruya kudre­ti­ne müteveccih olan, hiçbir şey kudretine muhalefet ede­me­yen Cebbar! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Al­lah!

Ey hadsiz rahmetiyle bütün günahları tekrar tekrar ba­ğış­layan Gaffar! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yü­ce Allah!

Ey bütün varlıkların suretlerini açan, görünen ve görün­me­yen âlemlerin, bereket ve fetih kapılarının anahtarı elinde olan Fettâh! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Al­lah!

Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey celal ve ikrâm sahibi! Şu isim­lerinin tamamının hakkı için Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in âline salat etmeni istiyorum. Âlemlerde İb­­rahim’e ve İbrahim’in âline merhamet ve rahmet ettiğin, be­­reket verdiğin, salat ve selâm ettiğin gibi Muhammed’e de rah­­­met et. Rabbimiz, muhakkak ki Sen hadsiz hamdler, şü­kür­­ler ve medihler sahibi olan Hamîd; zat ve sıfatı her­şey­den yüce, ikramı aziz olan Mecîdsin. Bütün merhametlile­rin mer­hamet ve şefkati rahmetine zayıf bir gölge olan erha­mü’r-râhimîn! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus­tur.

 

Bu Yazı 2333 Defa Okunmuştur.